TebligatYargıtay Kararları

TEBLİGAT PARÇASI ÜZERİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI İBARESİNİN YAZILMAMASI MADDİ HATAYA MÜSTENİT OLUP TAKİPTE HUSUMETİ SAKATLAMAZ

Takip dosyasının incelenmesinde; TAKİP TALEBİNDE VE ÖDEME EMRİNDE BORÇLU OLARAK ‘T.C SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’ YAZILI OLDUĞU, ödeme emrinin tebliğine ilişkin TEBLİGAT PARÇASI ÜZERİNDE HER NE KADAR ‘AYDIN DEVLET HASTANESİ ’ YAZILI İSE DE TEBLİĞİN AV. SİNEM AKBAŞ’A YAPILDIĞI ve anılan vekilin icra dosyasına sunduğu itiraz dilekçesinde Sağlık Bakanlığı adına itirazda bulunduğu ve ayrıca eldeki şikayet davasının da Sağlık Bakanlığı vekili olarak Av. Sinem Akbaş tarafından açtığı nazara alındığında, TEBLİGAT PARÇASI ÜZERİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI İBARESİNİN YAZILMAMASI MADDİ HATAYA MÜSTENİT OLUP TAKİPTE HUSUMETİ SAKATLAMAZ. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2021/224 KARAR NO:2021/2518 – YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2022/148 KARAR NO:2022/6273

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu