Tebligat Tarifeleri

Fransa Merkezi Makamına Gönderilecek Tebligat Taleplerinde Ödenmesi Gereken Masraf Miktarında Değişiklik  

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sayı : E-42569666-301.02.02[4-5-RG.Kls-2024]-29785/89014                                     10.06.2024
Konu : Fransa Merkezi Makamına Gönderilecek Tebligat Taleplerinde Ödenmesi Gereken Masraf Miktarında Değişiklik
DAĞITIM YERLERİNE
26.12.2023 tarihli ve 32411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 9’uncu maddesinin (f) bendinde, Fransa’da yapılacak tebligat işlemlerinden kaynaklanan masrafların nasıl ödeneceğine ilişkin açıklamalara yer verilmişti.
Konu hakkında Fransa Merkezi Makamından alınan 13.05.2024 tarihli ve bilâ sayılı yazıyla 1 Mart’ta yürürlüğe giren 28 Şubat 2024 tarihli bakanlık kararnameleri uyarınca, yabancı bir belgenin hizmet bedelinin 48.36 Euro’dan 48.85 Euro’ya yükseltildiği ve yapılan güncellemenin henüz Lahey Konferansı ve Avrupa Birliği’nin web sitelerinde yer almadığı bildirilmiştir.
Bu itibarla, Fransa Merkezi Makamına yapılacak tebligat işlemlerinden doğan masrafların, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000049217974/2024-03-01 (116.satır) internet adresi üzerinden yayınlandığı ve Fransız Denizaşırı Departman ve Kolektivitelerinde yapılacak tebliğ belgeleri için artışın aşağıda gösterildiği gibi olması gerektiği belirtilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına, mahkemelere ve icra müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu