İlamlı İcraYargıtay Kararları

SALGIN HASTALIK VE MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE ULUSLARARASI ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINILABİLECEĞİ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
2004/10536 E.
2004/11797 K.
[/b]

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü

Davacı Ç Cumhuriyet Başsavcılığı, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Sözleşmenin 6. ve 7. maddelerine dayanarak küçük Meryem Ferdi’nin mutat meskenine iadesini istemiştir.

… … ile … evlenmesinden 12.12.2002’de … … isimli çocukları olmuştur. Eşler arasındaki çekişme sebebiyle Almanya’nın Singen Sulh Mahkemesi, anne yanında bulunan küçükle baba arasında her ayın bir, iki ve üçüncü hafta sonları Cumartesi ve Pazar günlerinde olmak üzere kişisel ilişki kurmuştur. Davalı (anne) 2003 temmuz ayında kızını mutat meskeninden ayırarak Türkiye’ye getirmiştir.

Mahkemece; küçük ana bakım şefkatine muhtaç olduğu iade edilmesi halinde fiziki ve psikolojik gelişiminin tehlikeye gireceği dikkate alınarak, sözleşmenin 13/b maddesi de gerekçe gösterilerek istek reddedilmiştir.

[b]a-Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Sözleşmesinin 13/b maddesi son derece dar yorumlanmalıdır. Çocuğun geri verilmesi durumunda, şiddete veya tacize maruz kalacağı konusunda ciddi bir tehlikenin doğması ya da kıtlık, salgın hastalık yahut savaş hali gibi vahim hallerin bulunması halinde iadeden kaçınılması gerekir. Çocuğun çok küçük olması başlı başına isteğin reddine sebep teşkil etmez.[/b]

b-5.10.1961 tarihinde Lahey’de imzaya açılan “Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye” Ülkemiz 4.1.1977 tarihinde katılmıştır. Bu sözleşmesinin 5/2. maddesinde “küçüğün eski mutat meskeninin bulunduğu devletin makamları tarafından alınmış bulunan tedbirlerin bu makamlara önceden haber vermeden kaldırılamayacağı öngörülmüştür. İade isteğinin reddi halinde Singen Sulh Hukuk Mahkemesince alınmış olan kişisel ilişkiye yönelik tedbirin infaz kabiliyeti de kalmayacaktır. Anne dürüstlük kuralına uymamıştır. Davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.10.2004 (Prş.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu