Görüş Yazılarıİcra Harç, Vergi ve Giderler

İl ve İlçe Özel İdarelerinin Yargı Harçlarından Muaf Olup Olmadığı

İl ve İlçe Özel İdarelerine gerek harçlar kanunu gerekse 5302 İl Özel İdareleri Kanunu ile yargı harçlarından muafiyetlerine ilişkin bir düzenleme yapılmamış olduğundan, İl ve İlçe Özel idareleri yargı harçlarından muaf değildir.
                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl Özle İdaresine Tanınan Muafiyetler başlıklı 8 maddesinde “İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.” “hükmüne yer verilmiş olup, buradan da anlaşılacağı üzere yargı harçlarından muafiyete ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

                6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 maddesinde belirtilen Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüş olup, bu iller ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun illerindeki İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu