12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİcra Takip İşlemleriİhtiyati HacizKefaletTakip Açılış

İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaleti geçerli olup, asıl borçlu hakkında takip iptal edilmediği sürece kefaletin geçerliliğinin devam edeceği ancak takip kesinleşmedikçe, icra kefiline icra emri çıkarılamayacağı-

İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaleti geçerli olup, asıl borçlu hakkında takip iptal edilmediği sürece kefaletin geçerliliğinin devam edeceği ancak takip kesinleşmedikçe, icra kefiline icra emri çıkarılamayacağı-

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklının icra kefiline icra emri gönderilmesini isteyebilmesi için borçlular hakkındaki takibin kesinleşmesi zorunludur. Somut olayda alacaklı vekilinin icra kefiline icra emri gönderilmesi talebi, borçlulara icra emri tebliğinden sonra ancak takip kesinleşmeden önce yapıldığı için icra müdürlüğünce şikayetçiye icra emri gönderilmesi isabetsiz olup, mahkemece icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…

12. HD. 22.09.2011 T. E:732, K:16439

Başa dön tuşu