İstihkakYargıtay Kararları

DAVACI 3. KİŞİNİN “ HACZEDİLEN MENKULLERİN KENDİSİNE AİT OLMASI NEDENİ İLE HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ “ İSTİHKAK İDDİASI NİTELİĞİNDE OLUP

DAVACI 3. KİŞİNİN “ HACZEDİLEN MENKULLERİN KENDİSİNE AİT OLMASI NEDENİ İLE HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ “ İSTİHKAK İDDİASI NİTELİĞİNDE OLUP, buna ilişkin DAVA İSE İİK’NUN 97/9 MADDESİNE GÖRE EN GEÇ HACZEDİLEN PARA ALACAKLIYA ÖDENİNCEYE KADAR AÇILABİLECEĞİNDEN, başvurunun İSTİHKAK DAVASI olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Bu aşamadan sonra 3. Kişinin iddiasını ancak genel mahkemede açacağı bir istirdat davasında ileri sürmesi mümkündür. Somut olayda, İstanbul 5. İcra Dairesinin 2020/1200 E sayılı dosyasına ödemenin 19/08/2020 tarihinde yapıldığı, ödenen paranın alacaklı vekiline ödendiği, 20/08/2020 tarihinde tahsil harcının yatırıldığı, davanın ise 25/08/2020 tarihinde açıldığı, HACİZ NEDENİYLE YATIRILAN PARANIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ALACAKLIYA ÖDENMİŞ OLMASI NEDENİYLE, BAŞVURUNUN İSTİHKAK DAVASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ, BU AŞAMADAN SONRA 3. KİŞİNİN İDDİASININ ANCAK ANCAK GENEL MAHKEMEDE AÇACAĞI İSTİRDAT DAVASINDA İLERİ SÜREBİLECEĞİ..İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2021/388 Esas KARAR NO:2021/2341 Karar-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/12841 KARAR NO: 2022/6384

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu