Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluYargıtay Kararları

Çek Fotokopisi İle Takip Başlatmak

“Keşide tarihi itibariyle yürürlükte olan 3167 Sayılı Çek Kanunu’nun 4. maddesinin son bendinde ise; ‘Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 10 uncu maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere KISMI ÖDEME HALİNDE, ÇEKİN ÖN VE ARKA YÜZÜNÜN ONAYLI FOTOKOPİSİ ÜCRETSİZ OLARAK HAMİLE VERİLİR. Çek hamili, BU FOTOKOPİYLE MÜRACAAT BORÇLULARINA VEYA KAMBİYO SENETLERİ HAKKINDAKİ TAKİP USULLERİNE BAŞVURABİLECEĞİ gibi; Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir’ hükmü yer almaktadır. Somut olayda, takibe konu çekin karşılığının bulunmaması sebebiyle muhatap banka tarafından sorumlu olunan miktar hamile ödenerek çek aslına el konulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan yasal engel nedeniyle alacaklının çek fotokopisini icra dairesine sunmak suretiyle takip yapması mümkündür. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2014/29629 Esas 2015/4545 Karar.
Başa dön tuşu