DuyurularUYAP Eğitimleri

10 Mart 2023 Tarihli Uyap Güncellemesi

 1. Yediemin İşlemleri / Malın Yedieminden Çıkartılması ekranında, “Yıl Bazlı Ücret Hesaplama” işleminde malın giriş ve çıkış yıllarının aynı yıl olması halinde alınan hata giderilmiştir.
 2. Yediemin İşlemleri / Malın Yedieminden Çıkartılması ekranında, “Yediemin Bilgisi Getir” düğmesi isminin “Hesapla” olarak değiştirilmesi ile “Yıl Bazlı Ücret Hesapla” seçiminin seçili gelmesi sağlanmıştır. (Yıl bazlı ücret hesapla seçimi ile hacizli malın depoda kaldığı tarihlerde yürürlükte bulunan ücret tarifesi üzerinden hesaplama işlemi yapılmaktadır.)
 3. Yediemin İşlemleri / Yedieminin Mal İle İlişkilendirilmesi ekranında, rızaen satış kaydı girilmiş bulunan malların yediemin ile ilişkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
 4. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Mal İşlemleri ekranında, taşınır, taşınmaz ve taşıt cinsi mal giriş işlemlerinde kıymet takdiri alanına sıfır girilmemesi için kontrol eklenmiştir.
 5. Genel Yazılar / Genel Yazıların Hazırlanması ekranında, özelleştirilmiş şablonlar seçildiğinde oluştuğu tespit edilen hata giderilmiştir.
 6. Dosya İşlem / Dosya Güncelleme ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Feragat” ve “7420 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi Kapsamında Feragat” kapanış nedeninin gelmemesi sağlanmıştır.
 7. Dosya İşlem / Dosya Kapatma ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Feragat” kapanış nedeni seçildiğinde dosyada 15.08.2022 tarihinden sonra yapılan borç tahsilatı olması halinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
 8. Avukat Portal / Talep Gönderme ekranında, “Diğer Talepler / Dosyanın İşlemden Kaldırılması” talebinde “7420 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi Kapsamında Feragat” ismi ile talep gönderilebilmesi seçeneği eklenilmiştir.
 9. Avukat Portal / Evrak Gönderme ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 3.Maddesi Kapsamında Feragat” ismi ile talep gönderilebilmesi seçeneği eklenilmiştir.
 10. Kurum Portal / Evrak Gönderme ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi Kapsamında Feragat” ismi ile talep gönderilebilmesi seçeneği eklenilmiştir.
 11. Dosya İşlem / Dosya Kapatma ekranında, “7420 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi Kapsamında Feragat” kapanış nedeni eklenmiştir.

7420 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi Kapsamında Feragat İşlemi İçin Açıklama

03.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında;

 • Avukat portal talep karşılama ekranından dosya kapatma işlemine kabul kararı verilmesi halinde açılacak ekranda avukatın talep oluştururken seçtiği kapatma nedeninin ekranda seçili gelmesi sağlanmıştır.
 • Avukatlar ve kurumlar tarafından evrak gönderme alanlarından da bu yönde talepler gönderilebileceği için iş listesine düşen bu taleplerin dosyasına kaydı ile “Talep/Karar Tensip” ekranları kullanılarak dosyanın kapatılmasına karar verilerek dosya kapatma ekranından dosyanın kapatılması gerekmektedir.
 • Dosya kapatma ekranında yeni eklenen bu seçenek sadece icra müdürü ve müdür yardımcısı rollerinde görünecektir.
 • Bu kapatma nedeni seçildiğinde sistem dosyadaki “Asıl Alacak” ismi ile kaydedilmiş alacak toplamını  ekranda gösterecektir.
 • Mevzuat dahilinde 09.11.2022 tarihi itibarıyla dosya hesabı nazara alınacağından ekranda bu tarihli dosyanın hesabı gösterilecektir.
 • Mevzuat dahilinde alacaklı varlık şirketi olma zorunluluğu  ve temlik tarihinin de 15.08.2022 ve öncesi olması gerektiğinden, dosyayı kapatacak kullanıcının bu bilgileri ihtiva ettiğini içerir doğrulama seçeneğini de işaretlemesi zorunlu tutulmuştur.
 • Dosya kapsamında ekrana yansıyan bilgilerin güncellenmesi gerekiyor ise kullanıcı tarafından manuel olarak ekrandaki bilgilerin güncellenebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu alanlardaki tutarlar oluşacak belgeye yansıyacak  ve ilgili kurumlar bu tutarları nazara alacaktır.
 • Kanun kapsamında borçlusu gerçek kişiler kapsama dâhil olduğu için dosyada en az bir gerçek kişi bulunması halinde sistem dosyanın kapatılmasına izin verecektir. Hazırlanacak belgede alacaklı, vekili, borçlu gerçek kişi bilgileri, asıl alacak toplamı, feragat edilen tutar bilgileri yansıyacaktır.
 • Dosya kapatma işlemi ile birlikte oluşacak belge de e-imza zorunluluğu bulunduğundan e-imzası pasif personel tarafından bu nedenle kapatma işlemi yapılamayacaktır.
 • Kullanıcıların kanun kapsamında olmayan dosyaların hatalı olarak kapatması halinde “Yanlışlıkla Kapatılan Dosyaların Açılması” ekranından dosyayı açık hale getirmeleri halinde dosyadan hazırlanan belgenin durumunda dosya evraklarında “İptal” şeklinde görünecek ve evrak üzerinde “İptal” filigranı yansıyacaktır.
 • Mevzuat dâhilinde kurumlar UYAP bilgilerini esas alacağı için alacaklı kurumlar ve iş sahipleri ile ihtilaflı durumların oluşmaması için kapatma işlemlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu