Bölge Adliye Mah. Kararlarıİlamlı İcraYargıtay Kararları

Taşınmazın Haricen Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminata İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcra Edilebileceği

Takip dayanağı İLAMIN TAŞINMAZIN HARİCEN SATIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİN olduğu, ilamın talep kısmında ve hüküm kısmında taşınmaz mal ayrımına ilişkin herhangi bir talebin ya da hükmün yer almadığı, ilamın içeriğinde de mülkiyet hakkına ilişkin herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı görülmektedir. Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin olmayan ve SADECE TAZMİNAT ALACAĞINA İLİŞKİN OLAN TAKİP DAYANAĞI İLAMIN İCRA EDİLEBİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKMEZ. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2020/2762 KARAR NO:2021/2557-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/11870 KARAR NO: 2022/4402

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu