Satış Memurluğu Örnekleri

Taşınmaz Tescil öncesi ihale alıcısı bildirme müz. örneği

T.C.
…………
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : Ort. Gid. Satış

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
AKSARAY

1 . Taşınmazın;
İHALE TARİHİ :
İHALE BEDELİ :
İHALE EDİLEN MAL :

Yukarıda tarafları yazılı Ortaklığın Giderilmesi Satış dosyasında …… 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen ve yukarıda vasıfları yazılı taşınmaz ihale edilmiş olup, ihale henüz kesinleşmemiştir.
İhale alıcısına ihale bedelini ödemek üzere İİK.nun 130. maddesi gereğince süre verildiğinden İ.İ.K.’nun 131. maddesi (Madde 131 – Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur. Bu müddet içinde icra dairesinin müsaadesi olmaksızın tapuca hiç bir tescil yapılamaz. İcra dairesi satış bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilir.) gereğince tapu kayıtlarına gerekli şerhin verilmesi ile takyidatlı tapu kaydının gönderilmesi, ihale kesinleştiğinde veya ihalenin feshine karar verildiğinde ayrıca bilgi verileceği hususu bilgilerinize rica olunur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu