Görüş Yazıları

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Ödemeleri Hakkında Görüş Yazısı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-99343242-010.07.02-110/613 21.02.2023
Konu : Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Ödemeleri

……………..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Bilindiği üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemeleri, Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesinin ‘03.04.80.01 Herhangi Bir Hizmet Tertibi ile İlişkilendirilemeyen İlama Bağlı Borçlar’ tertibine tahsis edilen ödeneklerden karşılanmaktadır.
Bu ödemelere ilişkin uygulama birliğinin sağlanması, uygulamaya ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve hatalı işlemlerin önlenmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Bu itibarla;
1-) Mahkeme kararı ile Hazine’den alınarak sanığa verilmesine hükmedilen vekalet ücretinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,
2-) Sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve lehine vekalet ücreti ödenmesine bölge adliye mahkemesi tarafından hükmedilmesi durumunda da, söz konusu vekalet ücretinin istinafa konu olan davanın ilk derece yargılamasının yapıldığı mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,
3-) Ödemenin serbest meslek erbabı olan avukata yapılması halinde gelir vergisi kesintisinin yapılması, ancak ödemenin doğrudan beraat eden sanığa yapılması halinde ise gelir vergisi kesintinin yapılmaması, ayrıca hem avukata hem de sanığa yapılan ödemelerde damga vergisi kesintisinin uygulanmaması,
4-) İcra takiplerine istinaden ödemenin icra dairesine yapılması durumunda, yasal kesintiler yapıldıktan sonra bakiyenin icra dosyasına yatırmak suretiyle dosya borcunun tamamen ödendiği ve dosyanın işlemden kaldırılması hususunda ilgili icra dairesi ile gerekli yazışmaların yapılması,
5-) Bu ödemelerde hak sahiplerinden vergi borcu yoktur belgesinin istenilmemesi,
Hususlarını bilgilerinize rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu