Yargıtay Kararları

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, tapu kütüğüne ŞERH EDİLMİŞ OLSA DAHİ, LEHİNE SATIŞ VAAT EDİLEN KİŞİ ADINA TESCİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİKÇE MÜLKİYETİN İNTİKALİNİ SAĞLAMAZ.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, tapu kütüğüne ŞERH EDİLMİŞ OLSA DAHİ, LEHİNE SATIŞ VAAT EDİLEN KİŞİ ADINA TESCİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİKÇE MÜLKİYETİN İNTİKALİNİ SAĞLAMAZ. Yukarıda da belirtildiği gibi, TAPU KANUNU’NUN 26. MADDESİ UYARINCA; SİCİLİNE ŞERH VERİLEN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, 5 YIL SÜREYLE 3. KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR. Ancak bunun için, anılan SÜRE İÇERİSİNDE TESCİL DAVASI AÇILMASI VE 3.KİŞİ ADINA TESCİL İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ZORUNLUDUR. Bu hak, yukarıda belirtildiği gibi TESCİL KARARI ALINIP, TAPUYA İŞLENMEDİĞİ SÜRECE AYNİ NİTELİK KAZANMAZ. Şikayet konu 220 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 21.07.2020 tarihinde, şikayetten önce dava dışı üçüncü kişilere satışının yapıldığı görülmüştür. Somut olayda; şikayete konu;
Ø TAŞINMAZLARDA 17.06.2008 TARİHLİ SATIŞ VAADİ ŞERHİ bulunduğu,
Ø 06.12.2012 TARİHİNDE TAŞINMAZLARA HACİZ KONULDUĞU, satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak
Ø TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASININ 14.06.2013 TARİHİNDE, 5 YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILDIĞI, bu
Ø DAVA SONUCUNDA 03.02.2015’TE TAŞINMAZIN 1/3 HİSSENİN ŞİKAYETÇİ ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLDİĞİ ve kararın 07.5.2015 tarihinde kesinleştiği,
Ø TESCİLİNİN 21.12.2016 TARİHİNDE YAPILDIĞI anlaşılmaktadır.
Ø SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVA AÇILMIŞ İSE DE, BU SÜRE İÇERİSİNDE TESCİL GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN AYNİ NİTELİK KAZANMAMIŞTIR.
Haczin kaldırılması için anılan süre içerisinde tescil davası açılması ve 3. kişi adına taşınmazın tescil işleminin tamamlanması zorunlu olduğundan, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi isabetlidir. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2021/284 KARAR NO:2021/2803 – YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/12807 KARAR NO: 2022/6315

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu