Görüş Yazıları

Tapu Sicilindeki “Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır.” Şerhinin Cebri İcra Yoluyla Satışa Etkisine İlişkin Görüş Yazısı

Sayı : E-69083781-125.01.01-12760447
Konu : Kızıltepe İcra Dairesi [2023/13991]
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 20.05.2024 tarihli ve 10305391/(2023/13991)/262455 sayılı yazı.

İlgi yazıda, Müdürlük dosyasında borçlu kişi adına kayıtlı taşınmazın sicilinde “İkinci Derece beyanının bulunduğu belirtilmiş olup Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır” bu durumun cebri satışa engel teşkil edip etmeyeceği hususu soru konusu edilmiştir.
Mülki idare konumu nedeniyle askeri bölge şerhlerinin yoğun olduğu söz konusu ve emsal dosyaların değerlendirilmesinde yürürlükteki mevzuat kapsamında işlemlerin yürütülmesi esastır.
Bu kapsamda söz konusu şerhli taşınmazların;
1-Türk vatandaşlarına satışı mümkündür.
2-İpotek lehdarı Türk şirketine satışı mümkündür. (Tapu Kanununun 36’ıncı maddesi kapsamında yabancı sermayeli olsun veya olmasın)
3-İpotek lehdarı olmayan Tapu Kanununun 36’ıncı maddesi kapsamındaki yabancı sermayeli Türk şirketlerine, ilgili Valilik Komisyonu tarafından izin verilmesi halinde, satışı mümkündür.
4-İpotek lehdarı olmayan Tapu Kanununun 36’ıncı maddesi kapsamı dışındaki yabancı sermayeli Türk şirketlerine satışı mümkündür.
5-2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği yabancı uyruklu gerçek kişilere satışı mümkün değildir.
6-Yabancı tüzel kişilere ve yabancı ülkelerin kendi kanunlarına göre kurulan ticaret şirketlerine, satışı mümkün değildir.
Ayrıca tarım arazilerinde ilgili mevzuat açısından İl Tarım Müdürlüğünün izni alınması gerekmektedir.
Askeri bölge şerhlerinin bulunduğu benzer işlemlere yukarıda yazılı maddeler çerçevesinde yön verilebileceği, emsal işlem süreçlerinde zaman kaybına neden olunmaması bakımından tereddüt edilen hususların öncelikle ilgili Tapu Müdürlüğüne soru konusu edilmesi, mevzuatla ilgili tereddütlerin ise ilgili Tapu Müdürlüğü görüşü eklenerek Genel Müdürlüğümüze soru konusu edilmesinin daha uygun olacağı hususunun Adalet Bakanlığı aracılığıyla tüm İcra Müdürlüklerine duyurulması hususunda;
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu