İcra Örnekler

Rücu Belgesi Örneği

T.C.

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI              :

BORÇLU                :

BORÇ MİKTARI      :

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında devam etmekte olan icra takibinde,

Asıl Alacak             :

İşlemiş Faiz            :

Masraf                  :

TOPLAM               :          TL.lik borç bakiyesi, dosyamız borçlularından …… tarafından dosyamıza ödenmiş olmakla / alacaklı tarafına ödendiği alacaklı tarafça bildirilmekle, borcu ödeyen borçlu …..’nun diğer borçlulara ödediği miktarı rücu edeceğini beyan etmesi üzerine, iş bu belge düzenlenerek kendisine verilmiştir.

                                                                                                                                              İcra Müdürü

Başa dön tuşu