İcra Örnekler

Rücu Belgesi Örneği

T.C.

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI              :

BORÇLU                :

BORÇ MİKTARI      :

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında devam etmekte olan icra takibinde,

Asıl Alacak             :

İşlemiş Faiz            :

Masraf                  :

TOPLAM               :          TL.lik borç bakiyesi, dosyamız borçlularından …… tarafından dosyamıza ödenmiş olmakla / alacaklı tarafına ödendiği alacaklı tarafça bildirilmekle, borcu ödeyen borçlu …..’nun diğer borçlulara ödediği miktarı rücu edeceğini beyan etmesi üzerine, iş bu belge düzenlenerek kendisine verilmiştir.

                                                                                                                                              İcra Müdürü

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu