İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiRehin HukukuRehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Takip Talebinde Bulunmayan Alacaklıya Yapılan Ödemede Cezaevi Yapı Harcının Alınmasının Gerektiği

Takip Talebinde Bulunmayan Alacaklıya Yapılan Ödemede Cezaevi Yapı Harcının
Alınmadığı
İcra ve İflas Kanunu’nun 125/3 maddesi gereğince satış sonrası takip talebinde bulunmayan
ipotekli veya rehinli alacaklıya yapılan ödemeden … TL cezaevi yapı harcının alınmadığı
izlenmiştir.
Danıştay 9. Dairesinin 25/02/2004 tarihli ve 2001/4155 E. – 2004/1658 K. sayılı kararı
gereğince takip talebinde ipotekli veya rehinli alacaklıya yapılan ödemeden cezaevi yapı
harcının alınması gerektiğinin anımsanması,

 

KAYNAK : https://teftis.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1532021155240%C4%B0cra%20ve%20%C4%B0flas%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC.pdf

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu