İcra Harç, Vergi ve GiderlerYargıtay Kararları

İlamın Feragat Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Halinde Haciz Kaldırma Durumunda Harç

Davacı vekili, icra takibine konu İLAMIN FERAGAT NEDENİYLE ORTADAN KALKTIĞINI ve icra dosyasındaki hacizlerin kaldırılması talebiyle icra müdürlüğüne başvuruda bulunulduğunu, ancak icra müdürlüğü tarafından 1.096.756,68 TL üzerinden %9,10 tahsil harcı, %2 oranında cezaevi harcının yatırılması halinde taleplerinin yerine getirileceği gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini.. İSTİNAF BAŞVURUSU ÜZERİNE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN DOSYAYA SUNULMUŞ OLAN TEMİNAT DA BİR ANLAMDA TAHSİLAT OLUP, TEMİNATIN İADESİ TALEBİNİN DE TAHSİLAT SONUCUNU DOĞURDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKİR. Bu durumda hacizden sonra satıştan önce takipten vazgeçilmesi üzerine icra müdürlüğünce %4,55 oranında tahsil harcı ve 2548 sayılı kanunun 1. Maddesi gereğince %2 oranında cezaevi harcı alınarak dosyadaki hacizlerin kaldırılması gerekir. Bu nedenlerle mahkemece icra müdürlüğünün 01/08/2019 tarihli kararında belirtmiş olduğu alınması gereken %9,10 harç oranının yanlış olduğu gözetilerek, harç oranının %4,55 olarak düzeltilerek davacının harç alınmaması gerektiği yönündeki şikayetinin reddi ile; Salihli 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5387 Esas sayılı dosyasında 1.096.756,68 TL üzerinden %4,55 oranında tahsil harcı ve %2 oranında cezaevi harcı alınmasına karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/1860 Esas KARAR NO:2020/886 Karar YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3945 KARAR NO: 2020/10923

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu