Yargıtay Kararları

Her ne kadar dava hakkı evrensel bir hak ise de, USULDEN REDDEDİLEN DAVALAR İLE İCRA TAKİBİNİN SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMASINA SEBEBİYET VERİLEMEZ.

Her ne kadar dava hakkı evrensel bir hak ise de, USULDEN REDDEDİLEN DAVALAR İLE İCRA TAKİBİNİN SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMASINA SEBEBİYET VERİLEMEZ. Yukarıda belirtilen şekilde 20/07/2016 tarihinde yapılan İHALEYE KARŞI AÇILAN DAVA NETİCESİNDE DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARARIN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA aynı hususta BİRDEN FAZLA, İHALENİN KESİNLEŞMESİNİN VE ALICI ADINA TESCİL İŞLEMİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DAVALAR AÇILMASI HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDEDİR. TMK’nun 2. maddesinde ifadesini bulan DÜRÜSTLÜK KURALI’NA AYKIRI İŞLEM VE EYLEMLER YASALAR TARAFINDAN KORUNAMAZ. Bu nedenlerle İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN REDDİNE YÖNELİK İLK DAVADA VERİLEN VE KESİNLEŞEN KARAR İLE ARTIK İHALE KESİNLEŞMİŞ OLDUĞUNDAN alıcı adına TESCİL İŞLEMLERİ YAPILMASINA YÖNELİK TALEBİN REDDİNE İLİŞKİN MÜDÜRLÜK KARARI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2021/1169 KARAR NO:2021/1667 – YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/13067 KARAR NO:2022/6264

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu