Bölge Adliye Mah. Kararlarıİhalenin FeshiYargıtay Kararları

Tapu Sicilindeki İlgililerden, Tapu Sicil Kaydında Yazılı Olan ve Tapu Sicil Kaydının İncelenmesi ile Görülebilen Kişiler Anlaşılmalıdır.

“TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİLER” de hukuki yararları olmak kaydı ile ihalenin feshi şikâyetinde bulunabilirler. Ancak TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİLERDEN TAPU SİCİL KAYDINDA YAZILI OLAN VE TAPU SİCİL KAYDININ İNCELENMESİ İLE GÖRÜLEBİLEN KİŞİLER ANLAŞILMALIDIR. Tapu sicilindeki ilgililere örnek olarak;
Ø İpotek alacaklıları,
Ø İrtifak hakkı sahipleri,
Ø Haciz alacaklıları,
Ø Paylı mülkiyet satışında taşınmazın diğer paydaşları,
Ø Tapu siciline şerh verilmiş ön alım, alım ve geri alım hakkı sahipleri ile
Ø Tapu siciline şerh verilmiş olan taşınmaz satış vaadi alacaklısı
Ø Cebri satışı da önleyecek şekilde lehine ihtiyati tedbir kararı almış olan kişiler verilebilir.
“Tapu sicilindeki ilgililer” kapsamına tapu sicilinde tescil edilmemiş mülkiyet veya sınırlı ayni hak sahipleri girmez ve yorum yolu ile de tapu sicilindeki ilgililer kavramı genişletilemez. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2021/1675 KARAR NO:2022/128-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2022/4002 KARAR NO:2022/4376

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu