Görüş Yazılarıİcra Harç, Vergi ve Giderler

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Harçtan Muafiyeti Hakkında

T.C
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 73640249-045.02[02]-531-2014-201/15197                                                    15/07/2014
Konu : Harç muafiyeti

…………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
……… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 29/05/2014 tarih 2752 sayılı yazısı.
b) İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 06/06/2014 tarih 3734 sayılı yazısı.
c) Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünün 11/06/2014 tarih 12453 sayılı yazısı
d) Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 17/06/2014 tarih 10496 sayılı yazısı.
e) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 18/06/2014 tarih 608 sayılı yazısı.

Bazı yer büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüklerinden Bakanlığımıza gönderilen muhtelif tarihli yazılardan, bir kısım mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve icra müdürlüklerince kanunla kendilerine tanınan harç muafiyetlerinin uygulanmasında bir takım sıkıntılar yaşandığı bildirilen ilgi yazılar incelendi.
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde, İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi resim ve harçtan muaf olduğu, Ek 5 inci maddesinde de, Kanunun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
492 Sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında; harçtan muafiyete ilişkin hükümlerin keşif, haciz, teslim ve satış harcı bakımından uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Bu itibarla;
Tüm büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idarelerinin taraf olduğu dosyalarda; keşif, haciz, teslim ve satış harcı dışındaki harçlardan muaf tutularak işlem yapılması hususunda,
Gereği için yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ve icra müdürlüklerine, bilgileri bakımından ise yargı çevrenizdeki tüm mahkemelere duyuru yapılmasını rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu