Harç

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Harçtan Muafiyetine İlişkin Teftiş Kurulu Önerisi

70- Sosyal Güvenlik Kurumunun Alacaklı Olduğu Takiplerde (Kuruma Devredilen T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun) Harç Alındığı

… esas sayılı Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklı olduğu takiplerde, takip başlangıcında başvurma ve peşin harç alındığı,
… esas sayılı Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklı olduğu takiplerde, takip başlangıcında alınmayan harçların tahsil harcı ile birlikte borca ilave edilmeyip alacaklıya ödeme sırasında alınmadığı,
Gözlenmiştir.
11/09/2014 tarihli 6552 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile değişik 5502 sayılı Yasa’nın muafiyet başlıklı 36. maddesinde belirtildiği üzere, kurumun, bu kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre alınan harçlardan muaf olduğunun göz önünde bulundurulması,
11/09/2014 tarihli 6552 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile değişik 5502 sayılı Yasa’nın muafiyet başlıklı 36. maddesinde belirtildiği üzere, kurumun, bu kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 02/07/1964 28/52tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre alınan harçlardan muaf olduğu, alacaklıya yönelik muafiyet hükmünün borçluyu kapsamaması nedeniyle, takip başlangıcında alınmayan harçların tahsil harcı ile birlikte borca ilave edilmesi ile alacaklıya ödeme anında kesilmesi gerektiğinin göz önünde bulundurulması,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu