Haciz&Muhafazaİlamlı İcraYargıtay Kararları

Niteliği gereği devam eden (her ay doğan) bir borç olan nafaka borcuna ilişkin dosyanın işlemden kaldırılamayacağı ve bu nedenle «takibin yenilenmesi»nin söz konusu olamayacağı–

Niteliği gereği devam eden (her ay doğan) bir borç olan nafaka borcuna ilişkin dosyanın işlemden kaldırılamayacağı ve bu nedenle «takibin yenilenmesi»nin söz konusu olamayacağı–

Nafaka borcu, devam eden borçlardan bulunmakla, takibin muhmel bırakılması gibi bir sebeple takip dosyası muameleden kaldırılamaz. Bu itibarla, takibin yenilenmesi söz konusu olamayacağı cihetle, yenileme dilekçesi verilmesi ve bunların tebliği sonucu etkilemez. Şikâyet tarihine tekaddüm eden üç aylık nafakanın ödenmemiş bulunması itibariyle suç tekevvün ettiği halde, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

12. HD. 3.1.1979 T. E: 246, K: 472

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu