İBK & Anayasa Mah. K.Tasarrufun İptali

İİK.nun 278 maddesindeki bazı ibarelerin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

 

İcra ve İflas Kanunun 18/02/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114 maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının 09/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanunun 53 maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinde yer alan “…usul ve….” ve “…sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Başa dön tuşu