Diğer Örnek ve FormlarSitemizce Yapılan Çalışmalar

İcra Mahkemesinin İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamayacak Kararları

İCRA MAHKEMESİ KARARLARINDAN hangilerine karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği özel hükümlerle, ayrıca hangi kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacağı İİK’nın 363. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre icra mahkemesince:
Ø 85. maddenin uygulanma biçimi,
Ø İcra dairesi tarafından hesaplanan vekalet ücreti,
Ø 103. maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği,
Ø Yediemin ücreti,
Ø Yedieminin değiştirilmesi,
Ø Hacizli taşınır malların muhafaza şekli,
Ø Kıymet takdirine ilişkin şikayet,
Ø İhaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı,
Ø Satışın durdurulması,
Ø Satış ilanının iptali,
Ø Süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi,
Ø 263. maddenin uygulanma biçimi,
Ø İflas idaresinin oluşturulması,
Ø İcra mahkemesinin iflas idaresinin işlemleri hakkında şikayet üzerine verdiği kararlar,
Ø İflas idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası,
Ø İİK’nın 36. maddesine göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları ,
KESİN OLUP, İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu