Görüş YazılarıTebligat

Avustralya/Melburn Başkonsolosluğu Tebligat Masraflarının Para Transferi Yöntemiyle Gönderilmesi

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-42569666-301.02.01[BİLGİ GÖRÜŞ-8-2022]-22533/67493 26.05.2022
Konu : Avustralya/Melburn Başkonsolosluğu Tebligat Masraflarının Para Transferi Yöntemiyle Gönderilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Dışişleri Bakanlığının 08.04.2022 tarihli ve 34249584 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın, 17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’inin 9. maddesinin (b) bendinde, Avustralya’da yapılacak tebligat işlemlerinde yatırılacak masraflara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Dışişleri Bakanlığından alınan ilgi yazıda, Avustralya adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligat işlemlerinde talep edilen masrafların ödenmesi yöntemi hakkında, yabancı ülke bankalarınca düzenlenen çeklerin kullanılması şeklindeki süregelen uygulamaların 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle sonlandırıldığı, bundan sonraki tebligat işlemleri için yatırılması gereken masrafın çek ile ödeme yöntemi yerine doğrudan anılan Başkonsolosluk hesabına havale edilebileceği ifade edilmektedir.
Bu bağlamda, Avustralya’da Melburn Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde yapılacak tebligat işlemlerinde Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Bakanlığımız Tebliğ’i uyarınca yatırılacak olan masrafın çek ile ödeme yöntemi yerine, aşağıda bilgileri kayıtlı banka hesabına uluslararası para transferi yöntemiyle gönderilmesi gerektiği hususunda bilgi edinilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Mahkemelere ve İcra Müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

Melburn Başkonsolosluğunun hesap bilgileri:
Banka Adı : ANZ BANK- Australia and New Zealand Banking Group Limited
Hesap Adı :The Consulate General of Turkey
Şube No :(BSB) 013423
Hesap No : 312281294
SWIFT : ANZBAU3M”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu