Yargıtay Kararları

ALACAĞIN DEVRİ İLE DEVREDENİN KİŞİLİĞİNE ÖZGÜ OLANLAR DIŞINDAKİ ÖNCELİK HAKLARI VE BAĞLI HAKLAR DA DEVRALANA GEÇER

Türk Borçlar Kanunu’nun 189. maddesinin 1. fıkrasında; “ALACAĞIN DEVRİ İLE DEVREDENİN KİŞİLİĞİNE ÖZGÜ OLANLAR DIŞINDAKİ ÖNCELİK HAKLARI VE BAĞLI HAKLAR DA DEVRALANA GEÇER” hükmü, aynı maddenin 2. fıkrasında ise; “ASIL ALACAKLA BİRLİKTE İŞLEMİŞ FAİZLER DE DEVREDİLMİŞ SAYILIR” hükmü yer almaktadır. Somut olayda, DAVALI İLE DAVA DIŞI BANKA ARASINDA DÜZENLENEN 21/05/2013 tarihli TEMLİKNAMEDE TAKİP DOSYASI ALACAĞININ TAMAMININ TEMELLÜK EDİLDİĞİ, buna göre DAVALI TEMLİK ALANIN İPOTEK AKDİ İLE KARARLAŞTIRILAN FAİZİ TALEP ETME HAKKININ BULUNDUĞU anlaşılmıştır. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 32. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/125 KARAR NO:2020/203-YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/10510 KARAR NO:2022/6358

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu