Faiz

Yıllara Göre TTK 1530 Maddesine Göre Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN 1530 UNCU MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI UYARINCA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARI

Geçerlilik Tarihi Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı (%) Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı (TL)
01.01.2013 15,00 95,00
01.01.2014 12,75 120,00
01.01.2015 11,50 120,00
01.01.2016 11,50 130,00
01.01.2017 10,75 150,00
01.01.2018 10,75 185,00
01.01.2019 21,25 245,00
01.01.2020 15,00 260,00
01.01.2021 18,25 385,00
01.01.2022 17,25 555,00

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu