İflas ÖrnekleriÖrnekler

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

                                               ………….. İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
DOSYA NO           :2023/…..İflas
ALACAKLI           :Adı ve Soyadı
VEKİLİ                 :Avukat Adı ve Soyadı PTT UETS
MÜFLİS               :Adı ve Soyadı
KONU                  :İflas masasına alacak kaydı talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1…… Tarihinde ….İcra Müdürlüğünün 2013/…Esas Numarası ile başlatılan ve kesinleşen icra takibinde mevcut alacağımızın fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir.
2-Müvekkilimin müflisten olan alacağının kabul edilerek tasfiye sonunda ödenmesini talep ederim.
HUKUKİ NEDENLER :Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER :Alacağa ilişkin belge ve her türlü yasal delil.
SONUÇ VE TALEP :Yukarıda belirtilen nedenlerle müvekkilimin müflisten olan alacağının kabul edilerek tasfiye sonunda ödenmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim. …./…./…..
ALACAKLI VEKİLİ
EKLER :
1. Vekaletname
2. Takip talebi
3…….İcra Müdürlüğünün 2023/….. Esas sayılı dosyasından düzenlenen dosya kapak hesabı.
Fatih Emre CANSU
Başa dön tuşu