Uyap Güncellemeleri

14 Temmuz 2023 Tarihli Uyap Güncellemesi

14 Temmuz 2023 Tarihli İcra Alt Sistemi Yükleme Duyurusu

 1. Elektronik Satış Portalı ana menülerine Yardım alanı eklenilmiştir. Ana sayfanın sonunda bulunan Nasıl Kullanırım, E-Satış Portalının Faydaları, Sıkça Sorulan Sorular ve Kullanım Sözleşmesi alanları Yardım ana menüsü altına taşınmıştır.
 2. Elektronik Satış Portalı E-Satış Yardımcısı cevap robotu eğitimleri yapılarak istenilen cevaplara hızlı ulaşılabilmesi için hızlı cevap butonları oluşturulmuştur.
 3. Elektronik Satış Portalı İhale Evrak Listesi ekranında, kullanılan cihaza indirilen evrakların görüntülenememesine neden olan hata giderilmiştir ve web sayfası üzerinden görüntülenemeyen evrakların kullanılan cihaza indirilerek görüntülenebileceği yönünde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
 4. Elektronik Satış Portalı İhale İnceleme ekranında, verilen teklif sonrası ihale bitimine kalan saniye ile güncellenecek olan saniyenin aynı olması halinde ihale bitimine kalan zaman alanının güncellenmemesi sağlanmıştır.
 5. Elektronik Satış Portalı Kategoriye Göre Arama ekranında, İl ya da Alt Kategori seçimi yapılmadan sorgulama yapılamaması kontrolü kaldırılarak Kategori seçimi yapılarak ihalelerin sorgulanabilmesi sağlanmıştır.
 6. Elektronik Satış Portalı Kategoriye Göre Arama ekranında, Muhammen Bedel Aralığı ile sorgulama işleminin yapılamamasına neden olan hata giderilmiştir.
 7. Elektronik Satış Portalı Kategoriye Göre Arama, Birime Göre Arama ve Geçmiş İlanlar ekranlarında, Fiziki Ortamda Sonuçlanacak İhaleler seçim alanı oluşturulmuştur.
 8. Elektronik Satış Portalı Kategoriye Göre Arama, Birime Göre Arama, Geçmiş İlanlar, En Çok Teklif Verilenler ve İhalesi Bitecekler ekranlarında, Elektronik Ortamda Sonuçlanacak İhaleler seçim alanı kaldırılmıştır.
 9. Elektronik Satış Portalı Yardım menüsü altında bulunan Nasıl Kullanırım alanındaki Nasıl Teklif Veririm ve Site Hakkında bilgi kılavuzları güncellenmiştir.
 10. Elektronik Satış Portalında oluşan hatalı işlemlerde verilen hata/uyarı mesajlarında belirtilen esatis@adalet.gov.tr adresi cagrimerkezi@adalet.gov.tr adresi olarak değiştirilmiştir.
 11. Avukat/Kurum/Vatandaş Portal ekranlarında, “Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiye Duyurusu” alanı oluşturulmuştur. Bu alandan İl, Adliye ve Birim seçimi yapılarak sorgulama yapılabilmektedir. Ayrıca Vatandaş/Avukat Portal ekranları için Tasfiyeye Konu Mallarım seçeneği eklenmiş ve bu seçenek ile kişinin kendisine/vekiline ait tasfiyeye konu mallarına ilişkin duyurunun sorgulanması sağlanmıştır. Sorgulama sonucunda Birim Adı, Dosya No, Plaka, Mal Açıklaması, Malın Cinsi ve Kamu Haczi/Rehin Sahibi bilgileri görüntülenebilmektedir.
 12. Dosya Açılış / “Takip Talibe Tevzi Ön Bilgi Kontrolü” ve “Dosya Tevzi Önbilgilerinin Girilmesi ve Dosya Tevzi İşlemi” ekranlarında, Talimat İcra Dosyası dosya tipi tevzi kriterlerine birden fazla İcra dairesi bulunan mahallerde yediemin tasfiye işlemlerinin yapılmasıyla görevlendirilen icra dairelerine talimat tevzi işleminin yapılabilmesi için “Yediemin Tasfiye Dosyası” seçeneği eklenmiştir.
 13. Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Dosya Kapatma ekranında, İcra Dairesi Müdürü ve İcra Dairesi Müdür Yardımcısı rollerinde, Dosyanın Kapatılma Şekillerine “7420 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi Kapsamında Feragat” seçeneği eklenmiştir. (05 Temmuz 2023 tarihinde uygulamaya geçilmiştir.)
 14. Genel İşlemler(İcra) / Talimat İşlemleri / Genel Talimat Gönderme İşlemleri ve Talimat Yazısının Hazırlanması  ekranında, muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesine yönelik talimat yazılabilmesi için “Takibin Yapıldığı Yer İcra Dairesince Yazılacak Tasfiye Talimatı” şablonu oluşturulmuş olup, Talimat Belirle/Ekle ekranında bulunan Talimat İşlem Türü alanına “Yediemin Tasfiye” seçeneği eklenmiştir.
 15. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / İhale İşlemleri ekranında, Satış Şekli alanından Açık Artırma Suretiyle satış seçilmesi halinde Satış Yeri alanına Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır ifadesinin değiştirilemez şekilde gelmesi sağlanmıştır.
 16. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Mal İşlemleri / Taşınmaz/Taşınır/Taşıt Gir ekranlarında, KDV Oranı seçim liste düğmesine %10 ve %20 seçenekleri eklenmiştir.
 17. Haciz & Mal & Satış / Yediemin İşlemleri ekranında, “Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiye İşlemleri” ekranı oluşturulmuştur.  Bu ekrandan muhafazasına gerek kalmayan mallara ilişkin yazışmalar ile Avukat/Kurum/Vatandaş Portal ekranlarında duyurusu işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
 18. Vatandaş Portalı Vatandaş Portal Yardımcısı cevap robotu eğitimleri yapılmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu