Satış Memurluğu Örnekleri

Veraset İntikal Beyannamesi Sorma Yazısı

T.C.
…………………….
SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU
 

Dosya Nu.        : ………….

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
………………….
            ……….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ………… tarih ve ……….. E.K. sayılı ilamı ile satışına karar verilen ;
            ……….. parsel sayılı taşınmaz yapılan ihale neticesinde ………….  ihale edilmiştir.
            Yukarda esas numarası yazılı dosyadan satışı yapılan taşınmaza ait aynından doğan herhangi bir vergi alacağı (VERASET İNTİKAL VERGİSİ GİBİ) olup olmadığının ilişikte sunulan veraset ilamına göre araştırılarak varsa ne oranda veya miktarda alınacağının  Memurluğumuza bildirilmesi;
            İlgililer tarafından Veraset İntikal Vergisi Beyannamesinde bulunulmamışsa bu hususunda belirtilerek Veraset İntikal Vergisi Kanunun 17/2 maddesine göre elde edilen para tutarından %5’i oranında vergi teminatı kesilecek olup, daha sonra konuyla ilgili olarak Müdürlüğünüze bilgi verilecektir.
Bilgilerinize rica ederim.
……………..
Satış Memuru – …………..
EK        :  

1 adet veraset ilamı sureti

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu