Tebligat

Mernis Adresine 21. Maddeye Göre Tebligat

MERNİS ADRESİNE 21. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT

11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı kanunla, Tebligat Kanununa ilişkin değişikliklerden sonra borçlulara yapılan tebligatların yapılmama sorunu artık tarihe karışmaya başladı. Alacaklılar, sürekli adres değiştiren borçlulara ulaşmakta ve tebliğ yapılamadan gelen ödeme emirlerini tebliğ edebilmek için akla karayı seçiyorlardı. Mernis adresinin uygulanmaya başlaması bile fayda etmemiş, adresi kimin kaydettirdiği bilinmediğinden dolayı Mernis adresine 35. maddeye göre değil 21.maddeye göre dahi tebligat yapılamıyordu.

Ancak Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklikle kişinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi artık bilinen adresleri tebligat yapmaya uygun değilse 21. maddeye göre tebliğ yapılmasına uygun hale geldi. Alacaklılar borçluların bilinen adreslerine ödeme emirlerini gönderdiklerinde, bu adreslere tebligat yapılamadığı durumda talep açarak adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine Tebligat Kanununun 21. maddesine göre tebliğ yapılmasını talep edebileceklerdir.

Her ne kadar kanunun yürürlüğe girmesi bir ay gibi bir zaman içerisinde olsa da birçok alacaklı/vekil ulaşamadıkları borçluların Mernis adreslerine 21. maddeye göre tebliğ konusunda acele ettiklerinden uygulamada karışıklıklarda olmaya başladı. Birçok icra müdürlüğü bu tür talepleri uygularken bir kısım müdürlüklerde olaya ılımlı yaklaşarak gelen talepleri reddetmektedirler.

Alacaklı/vekiller takip açtıklarında dosyada mevcut adresler yerine tebligat çıkartılırken borçlunun Mernis adresini talep etmektedir. Talep sonucu tespit edilen adrese 21. maddeye göre tebliğini istemektedirler. Ancak bu tür bir talep icra müdürünün reddine sebep olmaktadır. Zira uygulamanın esas şartı borçluya tebligatın yapılması için öncelikle bilinen tüm adreslerinin denenmiş olma şartıdır. Keza kanunda “TK. 10. Maddesine göre de “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde” diye açık bir şekilde belirtmektedir.

Takip açan taraf borçluya tebliğ çıkartacağı zaman öncelikle muhatabın bilinen adreslerine tebliğ işlemini yapması lazımdır. Bilinen adreslere tebliği yapılamaz ve bila-olumsuz gelirse o zaman Mernis adresini tespitini İcra Müdürlüğünden talep eder. Adres Kayırt sistemindeki adrese daha önce tebligat yapılmış ve bila dönmüşse o zaman ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ adrese 21. maddeye göre tebliğini talep eder. Eğer ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ adrese daha önce tebligat yapılmamışsa bu durumda o adrese tebligat çıkartılır. Şayet bu da olumsuz olarak geri gelirse işte o zaman bilinen son adres olduğu tespit edilen MERNİS ADRESİne 21. maddeye göre tebliğ yapılması talebi yerinde bulunur. Dağıtıcıda zarfın üzerinde MERNİS ADRESİDİR 21. MADEDEYE GÖRE TEBLİĞ YAPILMALIDIR ibaresini gördüğü mazbatayı TK. Md. 21’e göre yapacak. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılacak.

Tebligat zarfı üzerinde “MUHATABIN ADRESİ ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ MERNİS ADRESİDİR 21. maddeye göre tebliğ edilmelidir” ibaresi bulunan zarfın ifasını yerine getirmeden iade eden memurun dikkatsizliği nedeniyle iade gelen tebligat mazbatasının masrafsız olarak tebliğinin yapılması için ilk gönderen PTT Şube Müdürlüğüne yazı yazarak tekrardan gönderilmesini sağlamanız da mümkündür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu