Diğer Örnek ve FormlarDuyurularEğitim DökümanlarıSitemizce Yapılan Çalışmalar

Mali İşlemler (Kasa İşlemlerine İlişkin) El Kitabı

1)   GÜNLÜK YAPILACAK İŞLEMLER
 • Bilirkişi Ödemelerinden kesilen Damga Vergisi ve Gelir Vergisinin Listesinin alınarak, paranın …….. Vergi Dairesine gönderilmesi ve liste ile dekontun mail atılması ve raporlarının alınması,
 • Bilirkişi Ödemeleri dışında kalan ödemelerden kesilen damga vergilerinin listesinin alınarak, paranın ……. Vergi Dairesine gönderilmesi ve liste ile dekontun mail atılması ve raporlarının alınması,
 • CEYP harçlarının sistem üzerinden BAKANLIK hesabına gönderilmesi,
 • Tahsil Harçlarının …… Vergi Dairesine Gönderilmesi ve Liste ile Dekont’un mail atılması ve raporlarının alınması,
 • İbansız, TR’siz ve Müdürlüğümüz iban numarasına yapılan çıkışlarının kontrol edilmesi
 • İbansız ve TR’siz çıkışlarda harç ve ceyp ile varsa damga vergisi ilgili hesaba aktarılmadığı için bunların manuel olarak bankadan yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • SGK çıkışlarında iban numarası olarak Müdürlüğümüz iban numarasının girilmesi halinde harç ve vergiler otomatik olarak sistemden ilgili hesaplara aktarılmaktadır.
 • Günlük olarak kasa alımı esnasında mutlaka Başarısız ve Cevap Dönmedi şeklinde olan paraların kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Başarısız paraların içinde yer alan bazı banka çıkışları muhatabın banka hesabında bloke olması veya kapalı olması nedeniyle Müdürlüğümüz hesaplarından para çıkışları olmamaktadır. Bu durumda bu çıkışların iban numarası bulunması nedeniyle kesilen harç ve vergiler ilgili hesaplara aktarılmaktadır. Bu nedenle de bu miktarlar düşüldükten sonra geriye kalan kısmın tekrar dosyaya “Diğer” adı altında tahsilat olarak alınması gerekmektedir ve ayrıca tahsilat açıklamasına mutlaka bu husus ve bu paranın tekrar reddiyatı esnasında harç ve vergiler kesilmeden ödeme yapılması hususunun not düşülmesi gerekmektedir.
 • Mükerrer Tahsilat Bulunup Bulunmadığının Kontrollerinin Yapılması
 • Barokarttan düşmeyen para bulunup bulunmadığı öncelikle ;
  1. Onay Bekleyenler
  2. Id Kontrolü Bekleyenler
  3. Tüm Liste şeklinde kontrol edilmesi ve Tüm liste şeklinde yapılan sorgulamalarda listede yer alan paraların karşısı boş olan olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2) HAFTALIK YAPILACAK İŞLEMLER
 • Talimat dosyalarına gelen paraların listelerinin alınarak Haciz ve Satış Bürolarına Bildirilmesi
 • Vadeli Hesaplarının kontrol edilerek, vadesi dolan hesapların vadelerinin işlenmesi için bankaya teslim edilerek vadelerin tahsilatının kesilmesi ve banka kontrol listemize eklenmesi,
3) AYLIK YAPILACAK İŞLEMLER
 • Aylık kesilen CEYP miktarlarının Bakanlığa Bildirilmek Üzere C.Savcılığına gönderilmesi,
 • 6 Ayda bir Vadeli ve Vadesiz Hesaplarda bulunan paraların Bakanlığa Bildirilmek Üzere C.Savcılığına gönderilmesi,
4) KASA KONTROLLERİ
a. KASADA FAZLA PARA BULUNMASI
  • Kesilmeyen Tahsilat bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli,
  • İade edilecek tutar bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli,
  • Banka Reddiyat Ödemeleri yapılmamış olabilir, Banka Reddiyat Ödemeleri kontrol edilmeli,
  • Banka Çıkışlarından Başarısız çıkışlar kontrol edilmeli, SGK ödemeleri varsa yapılmalı,
  • Banka çıkışlarından alıcının banka hesabının kapalı veya blokeli olması nedeniyle para çıkmamış olabilir,
  • İbansız ve TR’siz çıkış olup olmadığı kontrol edilmeli
  • Ön Büro da görevli personel tarafından toplu olarak kesilen tahsilatlarda tasnif edilmeyen dosya bulunabilir, personel bazlı tahsilatlar ile bankaya giren toplu paralar kontrol edilerek bulunabilir.
b. KASADA EKSİK PARA BULUNMASI
  • Mükerrer Tahsilat Kesilmiş olabilir,
  • Reddiyat sonrasında bankadan çift çıkış veya mükerrer reddiyat vardır. Mükerrer Reddiyat Kontrolleri “Raporlar + İcra Dairesi İşlemlerine İlişkin Raporlar + Reddiyatı Tahsilat Miktarından Fazla Olan Paralar” ekranından alınacak rapor ile tespit edilebilecektir.
  •  Hesaba geçmeyen baro kart olabilir
  • Vatandaş Portalından kesilip hesaba geçmeyen miktar olabilir
  • Bankadan Müdürlüğümüz bilgisi dışında “iptal” işlemi olabilir
  • Pos’tan iptal edilen ancak yine de tahsilat makbuzu kesilmiş para olabilir
  • Alacaklı ve Alacaklı Vekilleri tarafından bildirilen Haricen Tahsilat yapıldığına ilişkin bildirimler ilişkin UYAP Sistemi üzerinden Haricen Tahsilat ile Tahsilat Makbuzu kesilmesi gerekirken Normal Tahsilat kesilmiş olabilir, Personel bazlı tahsilatlar raporları kontrol edilmeli,
  • Bir önceki kasa zamanından sonra ve aynı gün banka tarafından habersiz yapılmış iade olabilir
  • Memurlardan biri bankada karşılığı olmayan tahsilat kesmiş olabilir. Personel bazlı Tahsilatlar incelenmeli,
  • İptal edilen Reddiyat raporu alıp, tek tek kontrol edilecek, harç çıkışları olup almadığına bakılacak
  • Dosya alacağına haciz işlemleri esnasında haciz konulan dosyaya yapılacak tahsilatta harçlar düşülmeden tahsilat yapılmış olabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu