İcra Harç, Vergi ve Giderler

Karayolları Genel Müdürlüğü Harçtan Muafiyet

Karayolları Genel Müdürlüğü her ne kadar 5018 Sayılı Kanun gereğince 1 sayılı genel bütçeli kurumlar kapsamından, özel bütçeli kurumlar kapsamına alınmış ise de 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12/2. maddesi gereğince harçtan muaftır. Bu nedenle, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan İcra Dairesi’nce tahsil harcı kesilemez.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28/09/2012 tarih 2012/5-452 esas, 2012/634 karar sayılı ilamı ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 2. fıkrasına göre harçtan muaf bulunduğu belirtilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu