Duyurular

E-satış Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Duyuru

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik ile Satış Giderleri Tarifesi 8 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 15 Mart 2022 tarihinden itibaren Ankara Batı İcra Dairesi’nde uygulanmaya başlanılmıştır.

7343 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen Geçici 18’inci madde hükmüne istinaden, mezkûr Yönetmelik ve Tarife’nin uygulanmasına Ankara, Kayseri ve Bursa İlleri ile bu İllerin İlçelerinde 01.06.2022 tarihi itibariyle ilânı yapılacak artırmalar hakkında başlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu