Özlük İşlemleri

Yolluklarla İlgili Yargıtay 5.Ceza Dairesinin Kararı

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2013/11279 E. , 2015/14838 K.
Tebliğname No : 4 – 2011/216958
MAHKEMESİ : Havran Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 27/01/2011
NUMARASI : 2009/139 Esas, 2011/6 Karar
SUÇ KONUSU.İCRA MÜDÜRÜNÜN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI
Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek,
gereği düşünüldü:
İddianamede yer alan “…2009 yılının Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında ………. İcra Müdürü olarak görev yapan şüpheli ………’ın fiilen
gitmediği ve birlikte çalıştığı ……..’ı gönderdiği haciz işlemleri için
kendisi gitmiş gibi yolluk avansı düzenlemek suretiyle 1.424,25 TL fazla
para aldığı, yine sanıkların birlikte hareket ederek 2009 yılındaki haciz
taleplerinin fazlalığı nedeniyle 3713 sayılı Yasa ile Adalet Bakanlığının
127 numaralı genelgesi uyarınca belirlenen yolluk limitinden (kota) fazla
haciz yaptıkları aylarda üst sınırı aşan reddiyat işlemlerini o ay
yapmayarak sonraki aylara bırakmak suretiyle Adli Yol Tazminatları havuz
hesabına girmesine engel oldukları ve önceki aylardan artan kısmı
reddiyatın kesildiği ay almalarını sağladıkları,..” şeklindeki isnadın
sübutu halinde eylemin kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu
kurumu araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık ve zimmet
suçlarını oluşturabileceği anlaşılmakla delillerin takdir ve
tartışmasının, davaya bakmanın 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin görevi
kapsamında bulunduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği
gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, Sanık …. müdafii, sanık …. ve üst Cumhuriyet savcısının
temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, esası
incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek
CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06/10/2015 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu