Satış Memurluğu Örnekleri

Tellaliye Harcına İlişkin Belediye Bşk. Yazı Örneği

T.C.
……….
SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No          : …………….                                                                               ………………
BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
                        ……………
            ……………Sulh Hukuk Mahkemesinin Ortaklığın Giderilmesine ilişkin kararı nedeniyle Memurluğumuzca yukarıda numarası yazılı dosyasında yapılan açık artırma neticesinde aşağıda yazılı taşınmaz …… bedelle ihale alıcısı ….. satılmıştır.
            Yapılan satış işlemi nedeniyle satış bedelinden ödenmesi gereken tellaliye harcının tahsil edilerek, makbuzun bir suretinin dosyamıza gönderilmesi rica olunur.
                                                                                                           ……………………
                                                                                                        Satış Memuru – ……..
Taşınmaz Bilgisi           :

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu