İcra Harç, Vergi ve Giderler

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Harçtan Muafiyeti Hakkında

               24 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 maddesi uyarınca 6219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
                Madde metni aşağıda gösterilmiş olup, Banka tarafından kredi alacaklarının tahsili için açılmış veya açılacak takiplerden harçtan muafiyeti söz konusu olup, borçlu olduğu dosyalarda harçtan muafiyeti söz konusu değildir.

                “GEÇİCİ MADDE 5- Sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, kredi alacaklarının tahsili amacıyla Banka tarafından açılmış veya açılacak dava veya takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü ve 29 uncu maddeleri ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi Banka hakkında uygulanmaz. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu