Satış Memurluğu Örnekleri

Satış Sonrası İşlemlere ilişkin karar örneği

T.C.
…………………….
Satış Memurluğu

Dosya Nu.         : ………. Satış                                                                          ………….

KARAR TENSİP TUTANAĞI

Satış Dosyasının incelenmesinde ;
Satışa Konu taşınmazın …… bedelle ……. İhale alıcısına ihale edildiği görüldü.
KARAR             :

            1)Alacaklı tarafın yatırmış olduğu satış masrafından ihale nedeniyle satış harcının karşılanmasına,
            2) İ.İ.K.nun 134 maddesi gereğince satışı yapılan taşınmazlarla ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bilgi verilmesine,
          3) İhale alıcılarına satış tutanağındaki talepleri gereğince ihale bedellerini yatırmaları için satış tarihinden geçerli olmak üzere 10 gün süre verildiğinden bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına,
            4) Satışı yapılan taşınmazların ihalesine ilişkin ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının Sulh Hukuk Mahkemesinden satış tarihinden itibaren 7 gün sonra sorulmasına,
            5)Satış kesinleştikten sonra ;
            a) Satılan taşınmaz ihale bedeli üzerinden binde 5,69 ihale damga vergisinin,
            b) Satılan taşınmaz ihale bedeli üzerinden %18 KDV’nin,
            c) Satılan taşınmaz ihale bedeli üzerinden %2 Tapu Alım Satım Harcının,
            İhale alıcısı tarafından yatırılması için İhale kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün süre verilmesine,
            6) Satışı yapılan taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanacak tellaliye harcının satış bedelinden karşılanarak ……….Belediye Başkanlığı’na ödenmesine,
7) ……….Belediye Başkanlığına müzekkere yazılarak satışı yapılan taşınmazın aynından doğan vergi borçlarının bildirilmesinin istenilmesine,
8) Satışı yapılan taşınmazların ihalesinin kesinleşmesinden sonra ve ihale alıcıları tarafından yatırılması gereken harçların yatırılması halinde dosyanın Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilerek taksim ve tevzi tablosunun hazırlanması için bilirkişi görevlendirilmesinin istenilmesine karar verildi.

……………..
Satış Memuru

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu