Bölge Adliye Mah. Kararlarıİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

İpotek Bedeli Altında Satılmasına Muvafakat

Alacaklı vekilinin 17/01/2019 tarihli dilekçesiyle ” dosyamız borçlusunun müvekkil bankaya birinci dereceden ipotekli taşınmazının ipotek bedeli altında satılmasına muvafakatımız vardır” demek suretiyle TAŞINMAZIN, IPOTEK BEDELININ ALTINDA BIR BEDELE SATILMASINA MUVAFAKAT ETTIĞI görülmüştür.
İİK ‘nun 129. maddesine göre; artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Ayrıca, satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, ihale bedeli, bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olmalıdır.
İİK’nun 129. maddesinde yer alan rüçhanlı alacak, taşınmazla temin edilen ipotekli alacakları ifade etmektedir.

RÜÇHANLI ALACAK,

TAKIP YAPAN ALACAKLI DIŞINDAKI

DIĞER KIŞILERIN RÜÇHANLI ALACAKLARIDIR.

Somut olayda takip alacaklısının , alacağına rüçhanlı alacak olmadığına göre İİK’nun 129 /1. maddesine aykırılık yoktur.

Bu bakımdan, ALACAKLI BANKANIN TAŞINMAZIN IPOTEK BEDELININ ALTINDA SATILMASINA MUVAFAKATININ OLUP OLMAMASININ DA HUKUKI ÖNEMI YOKTUR.

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2019/1236 KARAR NO : 2019/2641

YARGITAY12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2020/164 KARAR NO : 2020/1028

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu