Sitemizce Yapılan ÇalışmalarUyap Güncellemeleri

Dosya İşlem Durum Bilgisi Girişi ve Güncellenmesi

Herhangi bir sebeple dosya hesaplama işlemlerinde eksiklik ya da reddiyat işlemlerinde harç kesilmemesi durumu olması halinde,

Dosya Hesabı ve Reddiyat İşlemi İçin Dosya İşlem Durum Bilgisi Girişi ve Güncellenmesi ekranından, Dosya İşlem Durumunun “(GEÇİCİ) İlgili Dosya İçin Esnek Fonksiyonlu Tahsilat/Reddiyat” olarak güncelleme işlemi yapılmadan,

İlk olarak;

Alacak Kalemi Güncelleme ve İptal İşlemleri ekranından,

-Dosyaya sonradan kayıt edilen Alacaklı/Borçlu tarafın öncelikle Alacak Kalemi ile ilişkilendirilmesinin yapılması,

-Alacak kalemi bilgilerinde “Alacağın İsmi” kontrol edilerek olmaması halinde güncelleme işleminin yapılması,

-Nafaka dosyalarında önceki dönem birikmiş nafaka tutarları alacak kalemi olarak eklenmemiş ise birikmiş nafaka tutarının alacak kalemi olarak eklenmesi,

(Nafaka dosyalarında nafaka dosya hesabı yapılıp dosyaya kayıt edilmesi halinde sonraki aylara ilişkin nafaka bilgisi otomatik olarak alacak kalemine eklenmektedir.)

İkinci olarak;

Tahsilat Nedeni Güncelleme ekranından,

-Alacak kalemi ile ilişkisi olmayan borçludan tahsil edilen borç tahsilatı olması halinde tahsilat bilgilerinin güncellenmesi işlemi ile tahsilatın doğru borçlu ile ilişkisinin kurulması,

-Borç tahsilatı olduğu halde başka bir neden ile kayıt edilmiş tahsilatların borç tahsilatı olarak bilgilerinin güncellenmesi,

Son olarak;

Tahsilat/Alacak Kalemi İlişkilendirme ve İptal ekranından,

-Alacak kalemi bilgilerinin güncellenmesi ve tahsilat nedeni/tarafı bilgilerinin güncellenmesi sonrası

Alacak kalemi ile tahsilat ilişkilerinin tekrardan ilk tahsilattan başlayarak tek tek kurulması,

(Alacak kaleminde yapılan her değişiklik işlemi sonrası tekrardan alacak kalemi ile tahsilat ilişkilerinin kurulması gerekmektedir.)

Bu işlemlerin yapılmasına rağmen hata alınması halinde karşılaşılan hataların giderilmesi veya tespiti için,

“Evrak” menüsü altında bulunan “Düzeltme Talep Formu” ekranından düzeltme talep formu düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu