İcra Harç, Vergi ve Giderler

Dava Türlerine Göre İcra Mahkemesinde Alınacak Harçlar

Alacak (Kira Alacağı) – Nispi Harç 
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi – Maktu Harç

Borçtan Kurtulma Davası – Nispi Harç

Haczedilemezlik Şikayeti – Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli – Harca Tabi değil 

İcra Emrine İtiraz – Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz – Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) – Maktu Harç 
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması – Maktu Harç

İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi – Maktu Harç
İhalenin Feshi – Maktu Harç 
İhtiyati Haczin Kaldırılması – Maktu Harç
İmzaya İtiraz – Maktu Harç 

İstihkak – Nispi Harç
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. ) – Harca Tabi değil
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç

İtiraz – Maktu Harç
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) – Maktu Harç
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye – Maktu Harç

Kambiyo Hukuku Şikayeti – Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz – Maktu Harç
Kiralananın Tahliyesi(İcra) – Maktu Harç
Konkordato – Maktu Harç 

Meskeniyet İddiası – Maktu Harç 

Rehnin Kaldırılması Talebi – Harca Tabi değil

Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz – Maktu Harç 

Şikayet – Maktu Harç
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)(Harca Tabi Degil)

Takas Mahsup Talebi – Nispi Harç
Takibin Taliki Veya İptali – Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz – Maktu Harç 
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) – Nispi Harç 
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç

Yargılanmanın Yenilenmesi – Maktu Harç 
Yetki İtirazı – Maktu Harç

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu