DuyurularEğitim Dökümanları

Resmi Mühür Taleplerinde İzlenecek Yol

MÜHÜR TALEPLERİNDE  İZLENİLECEK YOL

            Kullanılmakta olan mühürlerin yıpranması, ibaresinin okunamaması, kırılması, deforme olması nedeniyle yenilenmek istenildiğinde:

            Yenilenecek mühre ait berat belgesi aslı  ile  mühür ücretinin yatırıldığına dair  makbuz Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracı kılınmaksızın Başsavcılık/Başkanlık aracılığıyla doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

            Ancak; yenilenecek mühre ait berat belgesi aslı yok ise üç kişi (amir-müdür-memur) tarafından tutulan “berat belgesi  kayıp tutanağı” ile  mühür ücretinin yatırıldığına dair  makbuz Başkanlığımız gönderilecek olup, Başkanlığımız aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

            Mührün kaybolması halinde mühür yaptırılmak istenildiğinde:

            Mührün kaybolduğuna ilişkin üç kişi (amir-müdür-memur) tarafından tutulan kayıp tutanağı,  berat belgesi aslı (berat belgesi yok ise üç kişi tarafından tutulan berat belgesi  kayıp tutanağı) ile  mühür ücretinin yatırıldığına dair makbuz  Başkanlığımıza gönderilecektir.

            Yeni kurulan mahkeme, müdürlük ve birimler için mühür yaptırılmak istenildiğinde:

            İlk kez mühür yaptırılacağı için talep yazısı ile birlikte mühür ücretinin yatırıldığına dair  makbuz Başkanlığımıza gönderilecektir.

            Ancak; Tek mahkeme olan yerde ikinci bir mahkeme kurulmuş ise mahkemede kullanılan mührün ibaresi değişeceğinden, berat belgesi aslı (berat belgesi yok ise üç kişi tarafından tutulan berat belgesi  kayıp tutanağı) ile  mühür ücretinin yatırıldığına dair makbuz  Başkanlığımıza gönderilecektir.

            Örneğin “….Asliye Hukuk Mahkemesi” olan yere 2. Asliye Hukuk Mahkemesi kurulması halinde “….Asliye Hukuk mahkemesi” ibareli mührün ibaresi “….1.Asliye Hukuk Mahkemesi” şeklinde değiştirilerek “….1.Asliye Hukuk Mahkemesi”, “….2.Asliye Hukuk Mahkemesi” ibareli iki adet mühür yapılacaktır.

            İşlerin yoğunluğu nedeniyle ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde:

            İlk kez mühür yaptırılacağı için talep yazısında, mevcuttaki son mühür numarası ile istenilen mührün numarası belirtilerek (örneğin Cumhuriyet Başsavcılığı 6  belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı 7 ibareli mührün talep edilmesi)   mühür ücretinin yatırıldığına dair  makbuz  Başkanlığımıza gönderilecektir.

            Mühürde ibare değişikliği nedeniyle  ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde: 

            Kullanılan mührün isim değişikliği veya ilave nedeniyle ibaresinin değişmesi gerektiğinde, ibaresi değişen mühre ait berat belgesi aslı (berat belgesi yok ise üç kişi tarafından tutulan berat belgesi  kayıp tutanağı) ile mühür ücretinin yatırıldığına dair  makbuz Başkanlığımıza gönderilecektir.

            Örneğin; “….Asliye Hukuk Mahkemesi” ibareli 1 adet mühür yetersiz geldiği için ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde, “….Asliye Hukuk Mahkemesi 1”, “….Asliye Hukuk Mahkemesi 2” şeklinde mühür yaptırılacaktır.  “….. Cumhuriyet Başsavcılığı” ibareli mühür yetersiz geldiği için ilave mühür yaptırılmak istenildiğinde, “…… Cumhuriyet Başsavcılığı 1”, “…… Cumhuriyet Başsavcılığı 2” şeklinde mühür yaptırılacaktır.

İcra Mahkemesi kurulu olan yerlerde “….İcra Mahkemesi” şeklinde mühür yaptırılmaktadır. Ancak, İcra Mahkemesi kurulu olmayan yerlere mühür yaptırılmamaktadır.  İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemesi şeklinde mühür talep edilmesi halinde icra mahkemesi kurulu olan yerlerde “….İcra Mahkemesi 1”, “…İcra Mahkemesi 2” şeklinde yapılmaktadır. İcra Mahkemesi kurulu olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi ibareli mührün ibaresinin değiştirilerek “Asliye Hukuk Mahkemesi 1”, “Asliye Hukuk Mahkemesi 2” şekilinde mühür yaptırılacaktır.

Kapatılan Mahkemelere ait Mühürler: 

Kapatılan Mahkemeye ait mühür ile mühür berat belgesi aslı Başsavcılık/Başkanlık tarafından Başkanlığımız aracı kılınmaksızın doğrudan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Ancak, berat belgesi aslı yok ise üç kişi tarafından tutulan berat belgesi  kayıp tutanağı Başkanlığımıza gönderilecek olup, Başkanlığımız aracılığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Talep edilen  yeni mühür teslim alındığında yapılacak işlem:

Yeni mührün teslim alındığında “Resmi Mühür Berat Kağıdının alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi”nin ilgili kısımları mührü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski mühür ile birlikte en geç 1 ay içinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne iade edilmesi gerekmektedir.

Mühür ücretinin ödemesi:

Mahkemeler bütçesinden ödenek kullanan harcama birimlerinin mühür alımları için 08.01.00.62.03.3.2.00-1-03.7.1.01 (Büro ve İşyeri  Mal ve Malzeme Alımları) Ekonomik kodundan kendi bütçelerinden ödeme yapılacaktır.

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

  1. Mühürlerle ilgili yapılan taleplerde istenilen mührün ibaresinin açık ve anlaşılır şekilde sade bir dille yazılması gerekmektedir.
  2. Talep evraklarının tam ve eksiksiz düzenlenmesi, aksi takdirde talepler reddedileceği,
  3. Yazılan yazılarda mühür talep eden birime ait alt bilgi ve iletişim bilgilerinin tam olmasına dikkat edilmesi,
  4. Mühürlerin yaptırılabilmesi için yatırılan ücretlere ait banka dekontlarında ki açıklama kısmının hangi mührün talep edildiğine dair bilgi içermesi,
  5. Ödemelerle ilgili ihtiyaç olan tek evrak ödeme emridir, harcama talimatı, muhasebe fişi gibi evraklar konuyla ilgili olmadığı için ek olarak eklenmemesi,
  6. Mühür talep yazıları eklerinde taranarak gönderilen evrakların (dekont, tutanak ve ödeme emri vb.) okunaklı ve anlaşılır olması,
  7. Talepler ve taleplere dair yatırılacak ücretler olabildiğince toplu yatırılarak üst yazılarının tek bir yazıda birleştirilerek gönderilmesi,
  8. Berat aslı bulunan yenilemelerde muhatap Başkanlığımız değildir. Gerekli işlemleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yapacaktır. Ayrıca yenileme, kırık mühür gibi durumlarda mühürlerin iadesi de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Tarafımıza mühürlerin gönderilmemesi hususuna dikkat edilmesi,

  1. Bürolara (CBS Ön Büro, Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosu hariç) kendi ibarelerini içeren mühür yaptırılmamaktadır. Bürolar hangi mahkeme, komisyon, başkanlık veya müdürlük altında çalışmakta ise o birimlere ait mühürlerin ilavelerini talep ederek kullanmakla yükümlüdürler.
  2. Tek mühür kullanılan mahkeme ve müdürlüklerde ilave mühür talebinde bulunulduğunda halen kullanılmakta olan mührün ibaresinin de değişmesi gerektiği için taleplerin buna uygun şekilde 2 adet olarak yapılması gerekmektedir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü:
Adres: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk No: 55 34349 Beşiktaş-İstanbul
Telefon: (0212) 370 90 00 Dahili : 361-362-363-364-365-367-369
Faks: (0212) 370 90 99
Web:
http://www.darphane.gov.tr
e-posta: muhur@darphane.gov.tr

BANKA HESAP BİLGİLERİ
1. Ziraat Bankası,   Beşiktaş Şubesi, IBAN No: TR73 0001 0005 2901 7965 8850 29
2. Vakıflar Bankası, Beşiktaş Şubesi, IBAN No: TR12 0001 5001 5800 7295 5244 41

Resmi Mühür fiyatı : 450 TL (Posta ile teslim)

Not: (www.darphane.gov.tr. adresinden Resmi Mühür Siparişine ilişkin açıklamalar alanından hesap numarası ve ücretinin her yıl kontrol edilmesi)

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü                   Tel: 0312 549 41 81-82-83/41 66/42 00   Faks: 0312 549 41 84

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu