2023 YılıİBK & Anayasa Mah. K.İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluRehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Rehinle Teminat Altına Alınmı ve Ayrıca Kambiyo Senedine de Bağlanmış alacağın Tahsili Amacıyla, Borçlu Aleyhine Tahsilde Tekerrür Olmama Kaydı ile Aynı Anda ve Sıra Gözetilmeksizin Hem Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Hem de Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılamayacağına İlişkin İçtihadi Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı

rehinictihadıbirlestirme

İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararını İndirmek İçin Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu