İlamsız İcraTebligatYargıtay Kararları

Ödeme emrinin borçlu tatilde iken tebliğ edilmesi- Gecikmiş itiraz

Ödeme emrinin borçlu tatilde iken tebliğ edilmesi- Gecikmiş itiraz-İİK. m. 65


“Örnek 7” ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihte, Haziran/Eylül yaz döneminde şehir dışında Hoşköy beldesinde bulunan yazlığında kalan ve bu takipten 04.02.2011 tarihinde, yazlıktan eve döndükten sonra haberdar olan borçlunun İİK. m. 65’e göre gecikmiş itirazda bulunabileceği-

12. HD. 19.12.2011 T. 11090/29529

Ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihte yaz tatilinde olan borçlunun tatilden döndükten sonra “tebligattan yeni haberdar olduğunu” belirterek “alacaklıya borcunun bulunmadığını, mazeretinin kabulüne ve takibin iptaline karar verilmesini isteyerek İİK. 65 uyarınca gecikmiş itirazda bulunabileceğini-

12. HD. 20.11.2012 T. 16341/33883

‘Gecikmiş itiraz’dan söz edilebilmesi için, tebligatın usulüne uygun olarak yapılmış olmasına rağmen borçlunun bir engel nedeniyle süresi içinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerektiğinden, ödeme emrinin Tebligat Kanununun 21. maddesine uygun olarak tebliğ edilmesi üzerine borçlu o sırada yaz tatilinde köyde bulunduğundan borçlunun başvurusunu gecikmiş itiraz olarak değerlendirilerek tüm delillerinin toplanıp ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceği–

12. HD. 22.01.2008 T. 22959/885

Borçlunun, ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihte tatilde olduğu, tatilden döndükten sonra 18/09/2008 tarihinde evrakı muhtardan aldığını, 21/09/2008 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniylede 22/09/2008 tarihi itibariyle gecikmiş itirazlarını mahkemeye bildirdiği, mahkemece; davacının başvurusunun gecikmiş itiraz olarak kabul edilip, İİK’nun 65. maddesine göre inceleme yapılarak sonuca gidilmesi gerektiği-

12. HD. 25.11.2009 T. 15317/23839

Borçlunun, ödeme emrinin kendisine tebliğ edildiği tarihte tatilde olması nedeniyle yaptığı itirazın, gecikmiş itiraz hükmünde olduğu-

12. HD. 28.12.2011 T. 31301/31139

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu