İcra ÖrneklerSatış Memurluğu ÖrnekleriUyap Şablonlar

İİK’nun 111/b maddesi kapsamında ELEKTRONİK SATIŞ ÖRNEKLERİ (UDF Formatındadır)

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.” Ziya Paşa bu beytinde diyor ki: “İnsanın aynası iştir, lafa bakılmaz. Çünkü kişinin aklının seviyesi ancak yaptığı işlerle, eserlerle ortaya çıkar. Ziya paşanın bu beytini mesleki hayatım boyunca şiar edinmiş birisi olarak. Sayın Meslektaşlarım, İİK’nun 111/b maddesi kapsamında Elektronik Satış İle ilgili olarak, kanun, yönetmelik, usul, uygulama ve içtihatlar doğrultusunda hazırlamış olduğum, Araç & Menkul Satış Kararı, Satış Şartnamesi, Elektronik Satış İlanı, Sökük Araç Satış Kararı, Şartnamesi, Elektronik Satış İlanı, Hurda Araç Satış Kararı, Şartnamesi, Elektronik Satış İlanı, Taşınmaz Satış Kararı, Şartnamesi, Elektronik Satış İlanı, Konut Finansmanı Taşınmazı Satış Kararı, Şartnamesi, Elektronik Satış İlanı, Tapu Kaydında Mesken olup da, yapılan keşifte fiiliyatta ticari işletme olarak kullanılan taşınmazın KDV’sinin %18 olması nedeni ile buna ilişkin Satış Kararı, Şartnamesi, Elektronik Satış İlanı, Taşınmaz Tapu Kaydında Kültür Bakanlığının veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün “Koruma Alanı Belirtme” şerhi bulunan özel nitelikteki bu taşınmazın Satış Kararı, Şartnamesi, Elektronik Satış İlanı, Taşınmazlar İçin Arttırma Sonuç Tutanağı, Taşınırlar İçin Arttırma Sonuç Tutanağı, Arttırma Uzatma Tutanağı ve Satış Takip Çizelgesini paylaşacağım. Faydalı olmasını temennisi ile başarılar dilerim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu