Uyap Güncellemeleri

3 Kasım 2023 Tarihli İcra Uygulaması Yükleme Duyurusu

3 Kasım 2023 Tarihli İcra Uygulaması Yükleme Duyurusu

 1. Haciz & Mal & Satış / Konutta Haciz İşlemler ekranı oluşturulmuştur. Bu ekrandan hacze gidilecek olan adresin konut olduğunun anlaşılması ve bu yerde haciz yapılmasına icra müdürü tarafından karar verilmesi üzerine mezkûr kararın İcra Mahkemesinin onayına sunmak üzere yazışma yapılması ve sonrasında Mahkeme tarafından verilen kararın ekranda görüntülenebilmesi işlemleri yapılabilmektedir.
 2. Haciz & Mal & Satış / Yediemin İşlemleri / Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiye İşlemleri ekranında, bulunan şablonlara işlem yapan birimin Vergi Numarası ve IBAN bilgilerinin yansıtılması sağlanmıştır.
 3. Haciz & Mal & Satış / Yediemin İşlemleri / Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiye İşlemleri ekranında, Yediemin Mülkiyetin Devri Yazısı evrak tipinin ismi “Yediemin Mülkiyetin Devri ve Hurdaya Ayırma Belgesi” olarak güncellenerek, bu evrak tipi altına “Hurdaya Ayırma Belgesi” şablonu eklenmiştir.
 4. Haciz & Mal & Satış / Yediemin İşlemleri / Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiye İşlemleri ekranında, yayına alma ve yayından kaldırma işlemlerinde dosya safahatına malın 100 karakterlik açıklama bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
 5. Harç ve Kasa / Harç/Masraf Makbuzu İptali ekranında, tarih aralığında sorgulama yapılabilmesi için “Tarih Aralığı” giriş alanı oluşturulmuştur.
 6. Harç ve Kasa / SGK Kesintileri Tahsilatı ekranında, kapatılan daireler için gönderilmiş bulunan kesintilerin sorgulanarak tahsilat işleminin yapılabilmesi için “Kapatılan İcra Dairesi” seçim alanı oluşturulmuştur. Aktarılmış bir dosya için gelen kesintilerin yeni dosya numarası tespit edilerek dosya numarası alanına yansıtılması ile tahsilatın aktarılmış dosyaya kesilmesi sağlanmıştır. SGK Haciz İşlemleri ekranından aktarılan dosyalara ait hacizlerin yeni dosyalarına nakil edilmelidir.
 7. Elektronik Satış Portalı İhale İnceleme sayfasında, e-Satış Yardımcısı cevap robotunun gösterilmemesi sağlanmıştır.
 8. Elektronik Satış Portalı İhale İnceleme sayfasında, ihalenin yayından kaldırılması halinde artırma süresinin bitimine kalan sürenin gösterilmemesi sağlanmıştır.
 9. Elektronik Satış Portalı İhale İnceleme sayfasında, teklif verme süresinin başlaması ile artırma süresinin bitimine kalan sürenin gösterilmesine başlanmıştır.
 10. Elektronik Satış Portalına ilk giriş işleminde Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında oluşturulan “Aydınlatma Metni” gösterilmesi ve kullanıcı tarafından onaylanması sağlanmıştır.
 11. Genel İşlemler (İcra) / Tebligat İşlemleri / Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması ekranında, Cevap İstemli seçilerek oluşturulan tebligatlarda Tebligat Şerhi alanına Fiziki Tebligatlar için “Bu tebligat için cevap yazısı ücreti PTT’ye ödenmiştir. Yukarıda yazılı Barkod No’lu tebligat ile PTT şubelerinden ücretsiz olarak cevap yazınızı gönderebilirsiniz.”, e-Tebligatlar için “Bu tebligat için cevap yazısı ücreti PTT’ye ödenmiştir. Yukarıda yazılı Barkod No bilgisi ile KEP üzerinden ücretsiz olarak cevap yazınızı gönderebilirsiniz.” İfadesinin gelmesi sağlanmıştır. (20 Ekim 2023 tarihinde uygulamaya geçilmiştir.
 12. Alacak Kalemi Bilgilerinin girişi ekranında, “Azami Mevduat Faizi” faiz türünün gelmemesi sağlanmıştır. Azami faiz oranlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 144. Madde uyarınca Bankaların bildirdiği, uygulamayı planladığı ve aşmayacağını taahhüt ettiği en yüksek yıllık basit faiz oranını ifade ettiği, mevzuat gereği bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bildirmiş olduğu azami faiz oranı üzerinde bir faiz oranının uygulayamayacağı, bankaların mevzuata uyum sağlamak adına azami faiz oranlarını, uyguladıkları, faiz oranlarının çok üzerinde bildirebildiği veya bildirimlerini piyasa koşullarına uygun olarak güncellemeyebildikleri, ayrıca söz konusu oranların fiilen uygulanan faiz oranları ile karıştırılabilmesine istinaden, azami faiz oranlarının bankaların yasal yükümlülüğünü yerine getirdiğinin tespiti dışında bir kullanımının yanıltıcı olabildiğine kanaat getirildiğinden TCMB tarafından yayının durdurulmasına istinaden, UYAP Bilişim Sisteminde de alacak kalemi girişlerinde faiz türü ve “Faiz Hesaplama” ekranında Azami Mevduat Faiz Oranı seçenekleri kaldırılmıştır. (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan ve Kamu Bankalarınca Mevduatlara Filine Uygulanan faiz oranları seçenekleri ilgili alanlarda mevcuttur.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu