2015 ve Öncesi YıllarHakem Kararlarının İcrasıİBK & Anayasa Mah. K.Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlarTakip Açılış

Tahkim Kanunu gereğince verilen «hakem kararları»nın «ilâm niteliğinde» bulunduğu–

Tahkim Kanunu gereğince verilen «hakem kararları»nın «ilâm niteliğinde» bulunduğu–

3533 sayılı Tahkim Kanunu hükümlerine göre incelenip sonuçlandırılan hakem kararları, aynı kanunun 7. maddesinde açıklandığı gibi, mahkeme ilâmlarının icrasına ilişkin genel hükümler uyarınca uygulanır.

İİD. 18.3.1969 T. E: 3099, K: 2969 (ABD. 1969/3, s: 581)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu