Avukatlık Asgari Ücret TarifeleriNafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri

Nafakaya İlişkin İcra Takiplerinde Vekalet Ücreti

 

  1. 2010 yılına kadar olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde; “Nafaka ve tahliyeye ilişkin icra takiplerinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümündeki, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında da üçüncü kısımdaki ücretlere hükmolunur.” düzenlemesine yer verilmiştir.
  2. 2010-2013 yılları arasındaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde; “Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.” düzenlemesine yer verilmiştir.
  3. 2014 yılı sonrasındaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde; Nafakaya ilişkin düzenlemeler kaldırılmış ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 maddesi gereğince icra takipleri için uygulanan düzenleme dikkate alınmıştır. Mevcut 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki son düzenleme aşağıdaki şekilde olup, bu düzenleme gereğince takip miktarına göre maktu ve nispi vekalet ücreti hesaplaması yapılması gerekir.

İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 11.250,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu