Kapanan İcra DaireleriSanal İcra

Küçükçekmece İcra Müdürlüğü

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

        Küçükçekmece İcra Dairesi, İcra İşleri Dairesi Başkanı Sayın Yusuf ARAPOĞLU’nun katılımıyla 27.01.2023 tarihinde İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi (Faz I) kapsamında yeni icra modeline dönüştürülerek tek daire olarak faaliyete geçirilmiştir.

KAPANAN DAİRELERE İLİŞKİN ESKİ ve YENİ DOSYA NUMARALARI


Birleştirme İşlemlerine İlişkin İcra Müdürlüğü Yazısı

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
4. İCRA DAİRESİ

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması (Faz I) Projesi kapsamında ortaya çıkan yeni icra modeli uygulamasının yaygınlaştırılması ve tek icra dairesi olarak çalışmaların yürütülmesi kapsamında; birden fazla icra dairesi uygulaması yerine tek bir icra dairesi çatısı altında icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesine yönelik proje kapsamında yeni icra modeline Küçükçekmece Adliyesinde başlanmış olup,
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2023 tarih ve E-34372782-8/383 sayılı Olur’ u ile Küçükçekmece l’inci, 2’nci ve 3’üncü İcra Dairelerinin, Küçükçekmece 4’üncü İcra Dairesi ile birleştirilmesine karar verilmiş, karar doğrultusunda Küçükçekmece 3. İcra Dairesinin dosyaları 04.02.2023-06.02.2023 tarihleri arasında UYAP üzerinden Küçükçekmece 1. İcra Dairesine aktarılarak birleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
1-) Küçükçekmece 1. İcra Dairesi’nin kapatıldığı, tüm dosyalarının Küçükçekmece 4. İcra Dairesi’ne devredildiği, birleşme tarihinden itibaren tüm yazışmaların Küçükçekmece 4. İcra Dairesi unvanı ile yapılması gerektiğinin bilinmesi,
2-) UYAP üzerinden yapılan birleştirme işlemi sonucunda Küçükçekmece 1. İcra Dairesi’ne ait dosya numaraları Küçükçekmece 4. İcra Dairesi’ne devredilmiş, Küçükçekmece 3. İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait esas ve talimat numaraları ile bu dosyaların Küçükçekmece 4. İcra Dairesinde almış olduğu yeni esas ve talimat numaralarını gösterir liste yazımız ekinde sunulmuş olup işbu listenin Küçükçekmece Adliyesi internet sitesinde (kucukcekmece.adalet.gov.tr/) ilan edilmesinin sağlanması,
3-) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluşlarca Küçükçekmece 1. İcra Dairesine gönderilecek tüm ödemelerin (borç tahsilatı, maaş kesintisi ödemeleri, masraf avansı, harç ve vergilerin v.s.) birleşme tarihinden itibaren yeni dosya numaraları belirtilerek Küçükçekmece 4. İcra Dairesi’nin aşağıda belirtilen banka hesaplarına gönderilmek suretiyle yapılması,
4-) T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/13 sayılı genelgesi ile kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, T.C. Başbakanlığı’nın 2017/21 sayılı genelgesi ile yazışmaların e-ortam üzerinden yapılması hususlarının belirtildiği, gerek bürokrasinin azaltılması, gerekse kağıtsız ortamın ve günümüz teknolojik alt yapısının etkin bir şekilde kullanılması, bürokratik hantallığın önlenmesi, Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında temasın en aza indirilmesi amacıyla müdürlüğümüzle yapılacak tüm yazışmaların elektronik ortam üzerinden yapılması, ayrıca fiziki evrak istenmedikçe gönderilmemesi,
5-) Kurumunuz bünyesindeki Küçükçekmece 1. İcra Dairesine ait kayıtların ve güncellemelerin yukarıda belirtildiği üzere yapılması,
Yukarıda izah edildiği üzere; dosya taraflarının ve üçüncü şahısların yapılan işlemler hakkında bilgilendirilmesi, devam eden iş ve işlemlerin gecikmesinin önlenmesi, olası mağduriyetlerin yaşanmaması için yazımız ekinde gönderilen ilan metninin ve dosya numaralarına ait liste ile işbu yazımızın bilgi ve gereği için Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul 1 ve 2 Nolu Barosu ile Küçükçekmece Adliyesi yargı çevresindeki kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi hususu,
Takdirlerinize arz olunur.

İLAN METNİ

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması (Faz I) Projesi kapsamında ortaya çıkan yeni icra modeli uygulamasının yaygınlaştırılması ve tek icra dairesi olarak çalışmaların yürütülmesi kapsamında; birden fazla icra dairesi uygulaması yerine tek bir icra dairesi çatısı altında icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesine yönelik proje kapsamında yeni icra modeline Küçükçekmece Adliyesinde başlanmış olup,
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2023 tarih ve E-34372782-8/383 sayılı Olur’u ile Küçükçekmece l’inci, 2’nci ve 3’üncü İcra Dairelerinin, Küçükçekmece 4’üncü İcra Dairesi ile birleştirilmesine karar verilmiş olup proje kapsamında karar doğrultusunda Küçükçekmece 1. İcra Dairesinin dosyaları 17.03.2023-19.03.2023 tarihleri arasında UYAP üzerinden Küçükçekmece 4. İcra Dairesine aktarılarak birleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
UYAP üzerinden yapılan birleştirme işlemi sonucunda Küçükçekmece 1. İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait esas ve talimat numaraları ile bu dosyaların Küçükçekmece 4. İcra Dairesinden almış olduğu yeni esas numaralarını gösterir liste aşağıda yayınlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluşlarca Küçükçekmece 1. İcra Dairesine gönderilecek tüm ödemelerin (borç tahsilatı, maaş kesintisi ödemeleri, masraf avansı, harç ve vergiler v.s.) 20.03.2023 tarihinden itibaren Küçükçekmece 4. İcra Dairesi’nin aşağıda belirtilen banka hesaplarına gönderilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle, Küçükçekmece 1. İcra Dairesine gönderilmekte olan ödemeleri yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluş yetkililerinin/görevlilerinin yayınlanan listeden Küçükçekmece 1. İcra Dairesine ait (eski) esas numarası sorgulanarak karşılığında almış olduğu yeni esas numarasının tespitinin yapılması suretiyle Küçükçekmece 4. İcra Dairesinde almış olduğu yeni esas numarasını ve alacaklı/borçlu bilgilerinin açıklamalar kısmına yazılarak Küçükçekmece 4. İcra Dairesine ait banka hesaplarına gönderilmesi gerektiği hususu ilanen duyurulur.

KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ EMANET HESABI :
(Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maaş kesintilerinin gönderileceği hesap)

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR560001500158007290502347
Vergi Dairesi Adı / No: Küçükçekmece vergi dairesi – 6040387828

KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ HARÇ HESABI :

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR580001500158007299292063
Vergi Dairesi Adı / No: Küçükçekmece vergi dairesi – 6040387828

İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Küçükçekmece Adliyesi Santral : 0212 411 51 00
İcra Müdürü : 5323
Mali İşlemler Bürosu : 5321-5756-5757
Haciz Bürosu : 5271-5272-5273-5274-5579-5576-5575-5578-5577
Satış Bürosu : 5281-5755-5754-5753
Esas Bürosu : 5280-5759-5581-5580-5758-5582
Dosya Arşiv Bürosu : 5750-5751-5752
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu