12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHaciz

İcra memurlarının köylerde muhtarlara, diğer yerlerde bütün kolluk kuvvetlerine (polis, trafik polisleri, jandarma) yazılı başvurmaları üzerine adı geçenlerin icra memurlarına yardımda bulunmak ve emirlerini yerine getirmekle yükümlü oldukları

İcra memurlarının köylerde muhtarlara, diğer yerlerde bütün kolluk kuvvetlerine (polis, trafik polisleri, jandarma) yazılı başvurmaları üzerine adı geçenlerin icra memurlarına yardımda bulunmak ve emirlerini yerine getirmekle yükümlü oldukları-

Alacaklı E.. Ayakkabı Çanta ve Aksesuarları Teks. Paz. Tic. Ltd. Şti. 6 adet senede dayalı olarak borçlu M.A. A. hakkında takip başlatmış, takip talepnamesinde gösterdiği “E… Mah. 313 Sok. No 32/A … İzmir” adresine çıkarılan borçluya ait ödeme emri tebligatının iade edilmesi üzerine alacaklı vekili borçlunun adresinin emniyet aracılığı ile araştırılmasını istemiş, bu talebi icra müdürlüğünce İzmir C. Başsavcılığının 11.06.2008 gün 2008/15182 muh. sayılı yazılı emirleri gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.

Bunun üzerine alacaklı vekili icra müdürlüğünün bahsi geçen işleminin iptali için icra mahkemesine başvurmuş bu istem mahkemece reddedilmiştir. İİK.81/1. maddesinde “Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları icra müdürünün yazılı müraacatı üzerine kendisine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler” düzenlemesine yer verilmiştir. Sözel edilen düzenlemeye göre icra memurlarının köylerde muhtarlara diğer yerlerde bütün kolluk kuvvetlerine (polis, trafik polisleri, jandarma) yazılı başvuruları üzerine adı geçenler ona yardımda bulunmak, emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler görevlerinden dolayı da kendilerine ücret ödenmesini isteyemezler. Zabıta memurlarının icra işlerinde memura muavenetle mükellefiyetleri icra dairelerinden yazı ile bu muavenet talebinin zabıta amirlerinden istenmesi şeklinde olacağından (Talih Uyar İİK. Şerhi 4. Cilt Sayfa 6957) C. Savcılığının aracı kılınması zorunlu değildir.

Bu nedenle icra müdürünün adres araştırması istemini ret gerekçesi yerinde olmadığından mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…

12. HD. 25.12.2008 T. E:19459, K:23271

Başa dön tuşu