Yargıtay Kararları

İCRA DAİRESİNCE TARANAN BONONUN İCRA DOSYASINA SUNULAN ASLINDAN TARANDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ, BONONUN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMESİYLE, TEDAVÜLE ÇIKARILIRKEN UNSURLARINDA EKSİKLİK OLMADIĞININ KABUL EDİLECEĞİ

Alacaklı vekili tarafından takibe konu bononun “TAKİBİN DAYANAĞI BELGE” olarak 05/08/2020 tarihinde UYAP SİSTEMİNE EKLENDİĞİ, aynı bononun 07/08/2020 tarihinde İCRA DAİRESİNCE “SENET BİLGİSİNİN GİRİLMESİ” KISMINDA İCRA DAİRESİNCE UYAP SİSTEMİNE EKLENDİĞİ, 05/08/2020 tarihinde eklenen bonoda icra dairesince eklenenden farklı olarak senedin sol alt kısmında düzenleme tarihinin ve düzenleme tarihinin altında “Gaziantep” ibaresinin bulunmadığı görülmektedir. İCRA DAİRESİNCE DOSYAYA EKLENEN TAKİP DAYANAĞI BONODA DÜZENLEME TARİHİ VE DÜZENLEME YERİ BULUNDUĞUNDAN, İ.İ.K.’nun 167/2. maddesine göre bono aslının icra dairesine sunulmasına yönelik düzenleme gözetildiğinde, İCRA DAİRESİNE İBRAZ EDİLEN BONOYA İTİBAR EDİLMEK GEREKMEKLE, bononun unsurlarında eksiklik olmadığı, alacaklı vekilince UYAP sistemine taranan bono örneğinde alacaklı vekilinin elektronik imzasının bulunmadığı, İCRA DAİRESİNCE TARANAN BONONUN İCRA DOSYASINA SUNULAN ASLINDAN TARANDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ, BONONUN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMESİYLE, TEDAVÜLE ÇIKARILIRKEN UNSURLARINDA EKSİKLİK OLMADIĞININ KABUL EDİLECEĞİ… GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ Dosya No:2021/678 Karar No:2021/2145 – YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/13080 KARAR NO:2022/6323

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu